Первинний остеоартроз у поєднанні з хронічним панкреатитом: клініко- патогенетичні особливості, оптимізація лікування та реабілітації

420 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Розміри: 15,5×20,5 см.
Кі-сть сторінок:  208 с.
ISBN: 978-617-7937-51-6

Переглянути зміст та технічні сторінки

 

 

 

 

Опис

У науково-методичному посібнику висвітлено результати власного дослідження
авторів із розробки оптимізованих програм лікування та комплексної реабілітації хво-
рих на остеоартроз у поєднанні з хронічним панкреатитом із включенням медикамен-
тозних та немедикаментозних засобів на основі аналізу клініко-патогенетичних осо-
бливостей таких хворих. Представлено обґрунтування доцільності і продемонстро-
вано ефективність комплексних лікувальних і реабілітаційних програм медикамен-
тозної корекції виявлених порушень з використанням препарату внутрішньоклітин-
ної ферментотерапії (Вобензим) і поверхневої багатоголкової різнометалевої апліка-
ції (аплікатор М.Г. Ляпка) для зменшення ендотоксикації і оксидативного стресу, по-
кращення показників мінеральної щільності кісткової тканини і зменшення глибини
остеодефіциту, покращення функціональної спроможності суглобів, зменшення вира-
женості больового синдрому при остеартрозі у поєднанні із хронічним панкреатитом.
Науково-методичний посібник буде цікавим для широкого кола фахівців-практиків
у галузі медицини – лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ревмато-
логів, гастроентерологів, ортопедів-травматологів, реабілітологів, спеціалістів фізичної
реабілітаційної медицини, а також для науковців у цих галузях, для лікарів-інтернів
і студентів старших курсів медичних вузів.

 

Додаткова інформація

Дисципліна

Сімейна медицина. Внутрішня медицина. Кардіологія.

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Вам також може сподобатися…

Всі результати пошуку