ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА У ПОЄДНАННІ З ОБЛІТЕРУЮЧИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНІХ КІНЦІВОК: гемодинамічні і вегетативні особливості, вибір антигіпертензивного лікування в амбулаторній практиці

400 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок:  192с.

ISBN 978-617-7937-50-9

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У навчально-методичному посібнику висвітлено актуальні аспекти ведення хво-
рих із гіпертонічною хворобою у коморбідності з облітеруючим атеросклерозом ниж-
ніх кінцівок після реконструктивних операцій у сімейній (амбулаторній) медицині, а
також наведено дані літературних і наукових джерел і матеріали власних досліджень.
Представлено оптимізовані рекомендації щодо комбінацій базисних антигіпертензив-
них препаратів в амбулаторній практиці для пацієнтів з гіпертонічною хворобою у по-
єднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок після оперативних втручань
на основі вивчення особливостей центральної і периферичної гемодинаміки, стану ве-
гетативної нервової системи і згортальної системи крові.
Автори сподіваються, що матеріали навчально-методичного посібник бути цін-
ними для широкого кола фахівців-практиків у галузі медицини – лікарів загальної
практики-сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів, хірургів, реабілітологів, спеціа-
лістів фізичної реабілітаційної медицини, а також для науковців у цих галузях, для
лікарів-інтернів і студентів старших курсів медичних вузів.

Додаткова інформація

Дисципліна

Сімейна медицина. Внутрішня медицина. Кардіологія.

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку