Про нас

Слово про видавництво

Львівська видавнича фірма увійшла в книжковий світ України лише декілька років тому. Та сьогодні її видавничу продукцію, яка виробляється на власному сучасному поліграфічному устаткуванні, можна побачити в бібліотечних фондах майже всіх вищих закладів освіти України I, II, III, IV рівнів акредитації. Це, в основному, підручники і навчальні посібники, написані рідною мовою.

Видавництво є постійним учасником Львівського книжкового форуму, Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині», а також книжкових виставках-ярмарках міст Києва, Харкова, Херсона, Миколаєва.

Широкою є тематичне спрямування нашої видавничої справи. Це, зокрема, навчальна література з суспільно-гуманітарного, економічного, природничо-технічного та медичного напрямків. Нашим видавництвом створені оригінальні за змістом, структурою, дизайном, подачею матеріалу навчальні видання з використанням основних методів навчання: словесного, наочного і практичного. Всі наші видання повністю відповідають Державному стандарту вищої освіти та галузевим освітньо-професійним програмам підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, вимогам Болонського процесу і виходять з грифом Міністерства освіти і науки України.

Серед авторів наших видань вчені і педагоги Національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Національного технічного університету України “Київський політехнічний університет”, Криворізького економічного інституту, Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ), Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Одеського національного університету ім. І. Мечнікова, Львівського національного університету ім. І. Франка, Національного університету “Львівська політехніка”, Української академії друкарства (м. Львів), Львівського банківського інституту, Львівської комерційної академії, Тернопільського національного економічного університету, Львівської державної фінансової академії, Львівського університету внутрішніх справ, Львівського державного аграрного університету, Ужгородського національного університету та інших (понад 100) ВУЗів і наукових центрів України.

Ми завжди відкриті для спілкування з авторами нових оригінальних рукописів підручників та навчальних посібників для студентів, методичних розробок, брошур, авторефератів, наукових збірників, монографій. На замовлення ВНЗ і науково-дослідних установ друкуємо наукові збірники, матеріали наукових конференцій.

Асортимент навчальної літератури, що систематично поповнюється новими виданнями, налічує нині понад 150 назв. Уперше в Україні за науковою редакцією доктора технічних наук, професора, директора Інституту комп’ютерних наук національного університету «Львівська політехніка» В. В. Пасічника започаткованого видання серії підручників та навчальних посібників «Комп’ютинг» (computing, англ.), яка нараховує понад 50 книг з таких узагальнених профілів, як фундаментальні проблеми комп’ютингу, комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, програмна інженерія, інженерія даних та знань, системна інженерія, інформаційні технології та системи. Видрукувано і перебувають у друці такі книги цієї серії: «Дискретна математика», «Системний аналіз», «Дослідження операцій», «Комп’ютерні мережі», «Сховища даних», «Інтелектуальні системи», «Системи баз даних та знань», «Штучний інтелект», на які видавництво приймає замовлення від бібліотек ВНЗ.

Видавництво систематично друкує каталоги своїх видань і надсилає їх в бібліотеки вузів України. В ньому подається анотація всіх видань та їхній стислий зміст.

Регулярно (1 раз на 3 місяці) ми надсилаємо на адреси бібліотек прайс-листи.

Усі,  хто зацікавлений нашими виданнями, можуть замовити їх за телефоном, за факсом, за електронною поштою або надіслати нам “Бланк-замовлення” (зразок – наприкінці каталогу) з переліком назв, вказавши необхідну кількість примірників.

Ми завжди відкриті для гуртової і гуртово-роздрібної торгівлі книжковою продукцією. Запрошуємо до співпраці  бібколектори, книготорги, бібліотеки вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, ліцеїв, вищих професійно-технічних училищ. У нас помірні ціни і гнучка система знижок. Для постійних клієнтів практикуємо відтермінування платежів. Термін виконання замовлень — від 2 до 10 днів. Якщо Ви не одержали книги протягом двох тижнів з моменту замовлення, обов’язково повідомте нас про це. Замовлені книги надсилаються будь-якою зручною для Вас схемою їхнього отримання, в тому числі з доставкою в бібліотеку за власний кошт видавництва.
Разом з авторами, беручи до уваги зауваження та побажання, що надходять після виходу книжки у світ, ми прагнемо її доопрацювати, покращити, підготувати до 2-го, 3-го видання і після декількох апробацій зробити з навчального посібника підручник.

Наші контакти: тел./факс: моб. тел.: +38(050) 370-19-57, +38(067) 370-40-11.
E-mail: magnol_magazun@ukr.net

Реквізити: ФОП Марченко Тетяна Володимирівна, р/р UA503052990000026006021042668 в АТ КБ “Приватбанк”, МФО 305299, Код ЄДРПОУ 2609318968

Доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Національного університету “Львівська політехніка” В. М. Піча