Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина ТОМ 1

1 400 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок:  480с.

.

ISBN 978-617-7937-07-3

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

«Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина» розглядається як інтегральна медична наука оптимізація порушених параметрів гомеокінезу і механізмів адаптації у хворих із різною патологією. Квартет гомеокінезу формують нервова, ендокринна, імунна та метаболічна системи. На органічному рівні, в оцінці гомеокінезу, важливим є стан мікроциркуляції, щільність і сенситивність рецепторів, активність паренхіматозних структур, на внутрішньоклітинному рівні важливий вміст мікроелементів і месенджерів. Вводиться поняття «вегетативний паспорт» хворого, який визначається клініко-лабораторними методами (вивчення чутливості рецепторів до ацетилхоліну і норадреналіну, проведення тестів). Розроблена вегето-гомеокінетична терапія патології. У ваго тоніків-стаєрів основним медіатором є ацетилхолін і домінують трофотропічні процеси та виникають проблеми з К-Na-насосом. Хворі ваго тоніки схильні до серотонін дефіцитних тривожно-деприсивних станів, алергії, внутрішньоклітинного алкалозу, мікозів, переважння анаболічних гормонів, венозного застою. У симпатонініків-спринтерів основним медіатором виступає норадреналін, домінують ерготропні процеси, у них формуються серотонін залежні маніакально-паніко-фобічні реакції, виявляється переживання катаболічних гормонів, імунодефіцит, ацидоз,високий внутрішньоклітинний кальцій, вірусно-бактеріальна інфекція, ішемічні ушкодження. Стратегічна мета медицини – активне довголіття. Запропоновано медичні реабілітаційні програми «Довголіття». Розроблена структура реабілітаційного діагнозу, основні положення і принципи адаптаційної гомеокінетичної фізіо- , кінези-, фармако- і психотерапії, лікувального харчування, курортології, які є складовою реабілітаційної програми. Лікарський контроль представлений методами діагностики на основі «реабілітаційного діалізму». Наводяться програми медичної реабілітації різниїх форм захворювань та комор бідності. Представлена етіологія, класифікація, діагностика і лікування синдромів системної недостатності (дисневротичного, дисгормонального, дисімунного, дисметаболічного, дисалгічного та синдрому запалення) а також типового клінічного дисвегетативного синдрому. Видання рекомендоване як підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів та лікарів, що проходять курси підвищення кваліфікації з предметів і спеціальностей «Фізична та реабілітаційна медицина», «Фізіотерапія», «Спортивна медицина», «Фізична реабілітація».

Додаткова інформація

Дисципліна

Фізична реабілітація, спортивна медицина, фізичне виховання і здоров'є

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Вам також може сподобатися…

Всі результати пошуку