ФІЗИКАЛЬНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДИТЯЧІЙ КАРДІОЛОГІЇ

330 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок:  156с.

ISBN 978-617-574-225-9

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У навчально-методичному посібнику змістовно та лаконічно викладено
будову, анатомо-фізіологічні особливості та функціональні характеристики
серцево-судинної системи у дітей різного віку, основні методи клінічного
обстеження хворої дитини: техніка пальпації, перкусії та аускультації з по-
дальшим поясненням варіантів отриманих результатів фізикального обсте-
ження. Велике значення приділено методиці виконання, правилам прове-
дення та інтерпретації результатів інструментальних методів: електрокар-
діографія, вимірювання артеріального тиску, ехокардіоскопія, добовий мо-
ніторинг АТ та холтер-моніторування ЕКГ в педіатрії.
Навчально-методичний посібник адресовано здобувачам вищої медич-
ної освіти, лікарям-інтернам, педіатрам та сімейним лікарям.

Додаткова інформація

Дисципліна

Педіатрія

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку