ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

700 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок:  480с.

ISBN 978-617-574-043-9

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

Вивчення хвороб системи дихання вимагає комплексного підходу до викладання на-
вчального матеріалу, що базується на знанні анатомо-фізіологічних і патофізіологічних
особливостей бронхолегеневого апарата. Глибоке знання патофізіологічних механізмів
забезпечить уміння правильно діагностувати та ефективно лікувати хвороби легенів і
бронхів, попереджувати можливі ускладнення з боку інших систем і органів. При напи-
санні даного навчального посібника увага акцентована на основних механізмах розвитку
бронхолегеневої патології, а відтак на розкритті суті діагностики (діагностичного пошу-
ку) і принципах лікування основних хвороб органів дихання.

Додаткова інформація

Дисципліна

Сімейна медицина. Внутрішня медицина. Кардіологія.

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку