ФІЗІОТЕРАПІЯ

750 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок:  542с.

ISBN 978-617-574-040-8

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У навчальному посібнику викладені механізми біологічної дії природних і
преформованих фізичних факторів, зазначені шляхи розвитку фізіотерапії як
галузі медичної науки. Розкриті фізіологічні основи дії процедур, указані їх лі-
кувальні можливості, подані медико-санітарні правила влаштування фізіотера-
певтичних відділів (кабінетів). Наведені показання і протипоказання для призна-
чення фізіотерапії та курортного лікування.
Для студентів усіх факультетів медичних вузів, слухачів і курсантів навчаль-
них закладів післядипломної освіти, практичних лікарів усіх спеціальностей, лі-
карів фізіотерапевтів.

Додаткова інформація

Дисципліна
Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку