Optimization of clinical and laboratory stages of making of complete removable dentures depending on the condition of the tissues of foundation areas / Оптимізація клінічних і лабораторних етапів виготовлення повних знімних протезів залежно від стану тканин протезного ложа

350 

Рік видання: 2020

Тип обкладинки: тверда лам.

Формат: 170×240 мм.

Кі-сть сторінок: 148 с.

ISBN 978-617-7937-26-4

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

Issues of functional and topographic anatomy of the dental system after the complete loss of natural teeth highlighted in the manual presented by the team of authors of the department of orthopedic dentistry with implantology. Based on the analysis of the data in this discipline, the essence and sequence of clinical and laboratory stages of complete removable dentures fabrication are reviewed, taking into account individual features of the structure of the foundation area and use elaborations of the department`s staff aimed at improving the fixation and stabilization of dentures.
The manual is intended for students of dental faculties of higher education institutions, interns and English-speaking dentists.

У посібнику, представленому колективом авторів кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією, висвітлені питання функціональної і топографічної анатомії зубо-щелепної системи після повної втрати природних зубів. На підставі аналізу даних цього розділу послідовно розглянуті зміст і послідовність клініко-лабораторних етапів виготовлення повних знімних протезів з урахуванням індивідуальних особливостей будови протезного ложа і використанням розробок співробітників кафедри, спрямованих на покращення фіксації і стабілізації конструкцій.
Посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів, інтернів і лікарів-стоматологів англомовної форми навчання.

Додаткова інформація

Дисципліна

Стоматологія

Мова видання

англійська

Переглянути уривок з книги

Вам також може сподобатися…

Всі результати пошуку