ACUTE AND CHRONIC MAXILLOFACIAL LYMPHADENITIS IN CHILDREN / ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИЙ ЛІМФАДЕНІТ У ДІТЕЙ

320 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок: 124с.

ISBN 978-617-574-224-2

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

The learning guide contains the data concerning the anatomic organization and age-specific morphological features of the maxillofacial lymphatic system and covers the main issues of the clinical picture, diagnostics, differential diagnostics and the principles of treatment of acute and chronic lymphadenitis of head and neck in children. Particular attention is paid to anatomical and morphological features of the lymph nodes of the maxillofacial region in various types of their inflammation.
The material presented herein may become the basis for further in-depth scientific and practical research and is recommended for examination by candidates for higher education in the specialty 221 “Dentistry” and by practical physicians of public health institutions.
The learning guide was prepared in accordance with the curriculum in pediatric surgical dentistry.
Навчальний посібник містить дані щодо анатомічної організації та вікових морфологічних особливостей щелепно-лицевої лімфатичної системи та висвітлює основні питання клінічної картини, діагностики, диференційної діагностики та принципи лікування гострого та хронічного лімфаденіту голови та шиї в дітей. Особливу увагу приділено анатомо-морфологічним особливостям лімфатичних вузлів щелепно-лицевої області при різних видах їх запалення.
Викладений матеріал може стати основою для подальших поглиблених науково-практичних досліджень і рекомендований до ознайомлення здобувачами вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» та практичними лікарями закладів охорони здоров’я.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дитячої хірургічної стоматології.

Додаткова інформація

Мова видання

англійська

Дисципліна

Стоматологія

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку