Ведення хворих з коморбідною терапевтичною патологією в хірургічній практиці

700 

Рік видання: 2024
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок:  260 с.

ISBN 978-617-574-289-1

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У посібнику розглянуто питання периопераційного ведення пацієнтів з коморбідною
терапевтичною патологією (КТП) в некардіальній хірургічній практиці в Україні та країнах світу.
Висвітлені загальні принципи передопераційного обстеження хворих з КТП з метою визначення ризиків і корекції можливих ускладнень в інтрата післяопераційному періоді. Наведено фармакологічні аспекти периопераційного лікування КТП, зокрема периопераційна антитромбоцитарна та антикоагулянтна базисна терапія.

Розглянуто особливості периопераційного ведення хворих з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, вадами серця, порушеннями ритму, із захворюваннями органів
дихання, із захворюваннями периферичних артерій, серцевою недостатністю, цереброваскулярними
хворобами, анемією, цукровим діабетом, онкологічними хворобами, тощо.
Посібник є мультидисциплінарним виданням, може використовуватись у навчальному процесі здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, лікарів терапевтичних та хірургічних спеціальностей.

Додаткова інформація

Дисципліна

Сімейна медицина. Внутрішня медицина. Кардіологія.

Мова видання

українська

Новинка

новинка

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку