Ведення хворих з коморбідною терапевтичною патологією в хірургічній практиці

700 

Рік видання: 2024
Тип обкладинки: тверда, лам.
Кі-сть сторінок:  260 с.

Розміри: 17×24 см.

ISBN 978-617-574-289-1

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У посібнику розглянуто питання периопераційного ведення пацієнтів з коморбідною терапевтичною патологією (КТП) в некардіальній хірургічній практиці в Україні та країнах світу. Висвітлені загальні принципи передопераційного обстеження хворих з КТП з метою визначення ризиків і корекції можливих ускладнень в інтрата післяопераційному періоді. Наведено фармакологічні аспекти периопераційного лікування КТП, зокрема периопераційна антитромбоцитарна та антикоагулянтна базисна терапія. Розглянуто особливості периопераційного ведення хворих з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, вадами серця, порушеннями ритму, із захворюваннями органів дихання, із захворюваннями периферичних артерій, серцевою недостатністю, цереброваскулярними хворобами, анемією, цукровим діабетом, онкологічними хворобами тощо.
Посібник є мультидисциплінарним виданням, може використовуватись у навчаль- ному процесі закладів
вищої освіти ІV рівня акредитації, лікарями-інтернами, сімейними лікарями, лікарями терапевтичних та хірургічних спеціальностей.

Додаткова інформація

Дисципліна

Сімейна медицина. Внутрішня медицина. Кардіологія.

Мова видання

українська

Новинка

новинка

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку