PREVENTION OF DENTAL DISEASES / ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (ДОДАТИ ТІТУЛКУ)

350 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок: 181с.
ISBN 978-617-574-218-1
Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

Manual is developed in accordance with academic and professional program for training the second (master’s) level of higher education applicants who study in the specialty 221 «Dentistry». The manual is structured to provide algorithms of dental prevention examination and oral health survey by WHO, caries, oral hygiene and periodontal indices. Also the manual represents theoretical background of dental diseases prevention, different methods and products which used for this purpose. Such parts of primary dental diseases prevention as individual and professional oral hygiene, oral hygiene education of children are described in details. In addition, algorithms of dental prevention manipulations in children were presented.
The manual is designed for English-speaking higher education applicants and scientific and pedagogical staff of education institutions who train masters in the field of Dentistry.

Посібник розроблено відповідно до навчально-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 221 «Стоматологія». Посібник структуровано таким чином, щоб надати алгоритми стоматологічного профілактичного огляду та обстеження стану порожнини рота за ВООЗ, карієсу, гігієни порожнини рота та пародонтальних показників. Також у посібнику представлені теоретичні основи профілактики стоматологічних захворювань, різні методи та засоби, які для цього використовуються. Детально описано такі частини первинної профілактики стоматологічних захворювань, як індивідуальна та професійна гігієна порожнини рота, гігієнічне навчання дітей. Крім того, були представлені алгоритми проведення стоматологічних профілактичних маніпуляцій у дітей.
Посібник розрахований на англомовних здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників закладів освіти, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Стоматологія».PREVENTION

Додаткова інформація

Мова видання

англійська

Дисципліна

Стоматологія

Переглянути уривок з книги

Вам також може сподобатися…

Всі результати пошуку