НЕОНАТОЛОГІЯ У трьох томах ТОМ 3

600 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок:  380с.

ISBN 978-617-7937-00-4

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології,
зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, ліку- вально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжна- родних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап
незалежного рецензування.
Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів вищих медичних навчаль- них закладів, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних рівнів під- готовки, які надають медичну допомогу новонародженим дітям.

Додаткова інформація

Дисципліна

Педіатрія

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Вам також може сподобатися…

Всі результати пошуку