Комп’ютерні мережі. Том перший

600 

Рік видання: 2024

Тип обкладинки: тверда лам.

Розміри: 17×24 см.
Кі-сть сторінок: 333 с.

ISBN 978-617-574-121-4

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

Підручник «Комп’ютерні мережі» детально висвітлює головні принципи побудови,
використання та адміністрування мережевих комп’ютерних систем. Матеріал підручника подано у шести частинах. У першій частині наведено базові принципи функціювання мережі, зокрема еталонну модель взаємодії відкритих систем, принципи передавання сигналів у ка-бельних середовищах передавання. У другій частині розглянуто протоколи та сервіси інтернет. Третя частина, яка є логічним продовження попередніх, присвячена вивченню конкретних  мережевих вирішень для різних груп мережевих технологій. У четвертій частині розглянуто безпровідні мережі. Проблематиці безпеки даних присвячена шоста частина підручника. Автори детально розглядають головні принципи організації системи безпеки, протоколи захищеного передавання, структурні методи захисту, проблематику забезпечення анонімності
користувачів. Остання частина підручника розглядає мережу як розподілений комп’ютер та присвячена технологіям віртуалізації, розподіленим обчисленням, грід системам.

Крім теоретичного матеріалу підручник містить питання для самоконтролю та лабораторні роботи для кожної частини курсу. Підручник призначено для вивчення курсу «Комп’ютерні мережі» студентами комп’ютерних спеціальностей.

Додаткова інформація

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Вам також може сподобатися…

Всі результати пошуку