Охорона праці в галузі комп’ютинґу

850 

Рік видання: 2024

Тип обкладинки: тверда лам.

Розміри: 17×24 см.
Кі-сть сторінок: 544 с.

ISBN 978-617-574-049-1

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У підручнику викладені основні поняття охорони праці в галузі комп’ютингу,особлива увага звернута на особливості охорони праці в сучасних інформаційних технологіях.Висвітлено особливості праці з комп’ютерною технікою, наведені рекомендації зі зменшення її шкідли-вого впливу на користувачів та розробників. Розглянуті правові та організаційні питання охо-рони праці в Україні і розвинутих зарубіжних країнах, наведена інформація про законодавчу базу і обов’язки роботодавця та працівника, відповідальність у випадку порушення законо-давства про охорону праці. Висвітлені небезпечні та шкідливі виробничі чинники в галузі комп’ютингу, як електромагнітне та іонізуюче випромінювання, а також заходи захисту від шуму, нормування та розрахунок освітлення в робочих приміщеннях, основи радіаційної без-пеки, електробезпеки та пожежної безпеки. Розглянуті питання інформаційної безпеки та без-печної роботи з ноутбуками. Наведені завдання для практичних занять, приклади розв’язання задач та подано перелік питань і завдання для самостійного розв’язання. Розрахований на ба-калаврів та маґістрів, що навчаються за напрямками комп’ютингу, напрямками галузей знань “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика”, “Системна інже-нерія”. Ним можуть також скористатися й студенти інших спеціальностей.

Додаткова інформація

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку