Екстрена та невідкладна медична допомога

1 400 

Рік видання: 2023

Тип обкладинки: тверда лам.

Розміри: 170×240 мм.

Кольоровий друк.

Кі-сть сторінок: 212 с.

ISBN 978-617-7937-62-2

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

Підручник створено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Екстрена
та невідкладна медична допомога» для підготовки студентів медичних факультетів спеці-
альностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» та які попередньо здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» на підставі типової програми, затвердже-
ної МОЗ України, та робочого навчального плану.
Видання має на меті сприяти кращому засвоєнню теоретичних знань і практичних на-
вичок студентами під час підготовки до навчального процесу. Для вирішення цього питан-
ня особлива увага приділяється актуальним теоретичним знанням і сучасним практичним
навичкам та їх використанні в алгоритмах з надання екстреної медичної допомоги при різ-
них критичних станах, бойових і небойових травмах. Надається сучасна інформація про за-
гальні вимоги щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих на догоспі-
тальному етапі та в приймальних відділеннях закладів охорони здоров’я, зокрема, під час
госпіталізації постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій.

Додаткова інформація

Дисципліна

Невідкладні стани та невідкладна допомога.

Мова видання

українська

Новинка

новинка

Переглянути уривок з книги

Вам також може сподобатися…

Всі результати пошуку