ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА ТА БЕЗПЕКА В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

550 

Рік видання: 2023
Кі-сть сторінок: 320с.

ISBN 978-617-574-263-1

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У навчальному посібнику систематизовано та структуровано інформацію спеціального характеру, зокрема в алгоритмізованій формі представлений огляд сучасних методичних і практичних підходів щодо надання допомоги пораненим в умовах бойових дій. Висвiтлено основні принципи і правила надання домедичної допомоги, рятування та збереження життя пораненого, де основна увага приділена алгоритмам надання тактичної допомоги постраждалим, включаючи само і взаємодопомогу на різних етапах її надання. Окрема увага приділена організації лікувально-евакуаційних заходів та медичного забезпечення, а також питанням особистої безпеки та групової взаємодії в бойових умовах.
Метою навчального посібника є ознайомлення здобувачів медичної освіти, військовослужбовців, інших категорій громадян України з основами тактичної медицини та особистої безпеки в ході проведення бойових дій, що дозволить підвищити рівень їхніх професійних знань та вмінь, які за певних обставин можуть забезпечити вирішальний вплив на зменшення бойових втрат.
Навчальний посібник підготовлений вiдповiдно до робочих програм навчальних дисциплiн «Підготовка офіцерів запасу» у галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Він призначений для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальностей 222 Медицина, 228 Педіатрія, 221 Стоматологія. Матеріал може бути використаний здобувачами другого (магiстерського) рiвня вищої освiти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (спеціальність 229 «Громадське здоров’я»); здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (спеціальності: 223 «Медсестринство», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія»).

Додаткова інформація

Дисципліна

Невідкладні стани та невідкладна допомога.

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку