Дослідження операцій

650 

Рік видання: 2024

Тип обкладинки: тверда лам.

Розміри: 17×24 см.
Кі-сть сторінок: 350 с.

ISBN 978-966-2025-68-2

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

В підручнику викладені основні поняття та методолоґія операційного дослідження, методи
та задачі дослідження операцій, наведені алгоритми розв’язання задач пошуку оптимальних рішень.
Розглянуті предмет та задачі дослідження операцій, задачі лінійного програмування та методи їх розв’язання (прямий, двоїстий, модифікований симплекс-метод та метод Данціґа-Вулфа для розв’язання блочних задач лінійного програмування), транспортна задача, потокові задачі оптимізації на мережах; цілочисельні задачі (методи Ґоморі, розгалужень та границь, задача про комівояжера), основні підходи до розв’язання задач багатокритерійної оптимізації. Викладені методи планування на мережах (CPM та PERT), ігрові задачі (ігри двох осіб, основні поняття позиційних та кооперативних ігор), задачі масового обслуговування та управління запасами, динамічне програмування, методи розв’язання нелінійних оптимізаційних задач.
Зміст підручника відповідає програмі обов’язкового курсу «Математичні методи дослідження операцій», що належить до фундаментальних для базового напрямку «Комп’ютерні науки». Викладення теоретичного матеріалу подано з доведенням основних результатів. З метою закріплення матеріалу у кожному розділі наведені приклади розв’язання практичних задач, подано перелік питань та завдання для самостійного виконання.
Розрахований на бакалаврів, спеціалістів та маґістрів. Ним можуть скористатися аспіранти та
викладачі комп’ютерних наук ВНЗ, студенти та викладачі економічних напрямків, де викладається навчальний предмет «Дослідження операцій», а також практичні працівники та спеціалісти.

Додаткова інформація

Мова видання

українська

Новинка

новинка

Переглянути уривок з книги

Вам також може сподобатися…

Всі результати пошуку