ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЯ І СУДИН У СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ Том 1

600 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок:  312с.

ISBN 978-617-574-238-9

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

Навчальний посібник «Захворювання серця і судин у сімейній медицині», створений за участі викладачів-клініцистів Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського та інших медичних вишів України, які працюють у галузі вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» або небайдужими до неї, є актуальним, оскільки на серцево-судинні хвороби припадає левова доля усієї неінфекційної хронічної патології, а у структурі захворюваності та смертності населення хвороби системи кровообігу займають одне з перших місць.
Посібник має слугувати оптимізації системи охорони здоров’я у галузі загальної практики щодо діагностики, протокольного та ад’ювантного лікування, профілактки та реабілітації хворих серцево-судинного профіля. Амбулаторні аспекти ведення кардіологічного пацієнта є надзвичайно актуальними, а підходи лікарів ПМД мають бути доказовими, заснованими на чіткому науковому обґрунтуванні або великій емпіриці. Посібник містить розділи з актуальних аспектів епідеміології і громадського здоров’я у сфері хворіб серця і судин, пропедевтики кардіологічного хворого, протокольного лікування найбільш поширених нозологій з урахуванням положень українських та європейських стандартів, з реабілітації та сестринського догляду за серцево-судинними пацієнтами, а також вибраних матеріалів інтегративної медицини щодо таких пацієнтів.
Матеріали, викладені у навчальному посібнику, можуть бути цінними для широкого кола фахівців-практиків у галузі медицини – студентів старших курсів медичних вузів, лікарів-інтернів за фахом, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, дільничних терапевтів і педіатрів, лікарів-кардіологів та інших спеціалістів, які дотичні до співпраці з ПМД, а також для викладачів і науковців у цих галузях, які об’єднані спільною метою – надання високопрофесійної, доступної та якісної медичної допомоги громадянам України з кардіологічними проблемами, особливо в умовах невизначеності, які ми переживаємо в Україні.

Додаткова інформація

Дисципліна

Сімейна медицина. Внутрішня медицина. Кардіологія.

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку