АЛЕРГІЧНІ ХВОРОБИ У ПРИЗМІ МОЛЕКУЛЯРНОЇ АЛЕРГОЛОГІЇ/Кольорове видання/

1 400 

Рік видання: 2023

Кі-сть сторінок: 404с.

Автори: Зубченко Світлана, Чопяк Валентина, Гайдучок Ігор

ISBN 978-617-574-267-9

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У монографії узагальнені дані наукової літератури та результати власних досліджень
щодо сучасних уявлень про алергічні хвороби, які базуються на досягненнях молекулярної
біології та біотехнологій.
На підставі документів A WAO-ARIA-GA2LEN consensus document on molecular-based
allergy diagnostics і баз www.allergome.org, www.allergen.org подана розгорнута характеристи-
ка надродин алергенних білків і аналіз властивостей більшості відомих молекул алергенів,
які задіяні у розвитку сенсибілізації організму. Розглянуті питання етіології, патогенезу,
класифікації, клінічної картини різних алергічних хвороб в асоціації з особливостями мо-
лекулярного сенсибілізаційного профілю хворих. Проведений огляд in vivo та in vitro мето-
дик, що використовуються для діагностики алергічних хвороб. Охарактеризовано сучасні
підходи до медикаментозного лікування і ведення хворих на алергічні хвороби та здійснено
прогностичну оцінку потенційної ролі діагностики на підставі компонентів алергенів для
призначення алерген-специфічної імунотерапії.
Монографія призначена для лікарів-алергологів, дитячих алергологів, пульмонологів,
імунологів, дитячих імунологів, а також може бути корисна для лікарів-інтернів спеціалізації
алергологія.

Додаткова інформація

Дисципліна

Алергологія. Імунологія. Вірусологія. Мікробіологія.

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Вам також може сподобатися…

Всі результати пошуку