РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПРИ РЕНТГЕНОДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

300 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок: 108с.

ISBN 978-617-7937-55-4

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У навчальному посібнику розглянуті питання безпеки застосування рентгенів-
ського випромінювання при проведенні медичних рентгенодіагностичних процедур.
Надана характеристика рентгенівського випромінювання, описані його фізичні влас-
тивості та вплив на організм людини. Видання має на меті сприяти кращому засво-
єнню знань з питань дотримання правил радіаційної безпеки та зниження промене-
вого навантаження на персонал і пацієнтів при проведенні рентгенологічних процедур.
Навчальний посібник підготовлений з урахуванням вимог чинних в Україні норма-
тивних документів з питань радіаційної безпеки персоналу та пацієнтів при рентге-
нологічних дослідженнях. Також враховано рекомендації міжнародних організацій
(МКРЗ та НКДАР) з радіаційної безпеки.
Навчальний посібник призначений для проведення практичних занять зі студен-
тами II, III, VI курсів медичних факультетів, фармацевтичного факультету спеціаль-
ностей «Педіатрія», «Медицина», «Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія»,
«Фармація, промислова фармація», «Технології медичної діагностики та лікування»,
для лікарів лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності, а також для
фахівців органів регулюючого контролю, що працюють в галузі радіаційної безпеки.

Додаткова інформація

Дисципліна

Охорона здоров'я. Гігієна, Радіологія

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Вам також може сподобатися…

Всі результати пошуку