Preclinical manual of paediatric therapeutic dentistry / Практикум з доклінічної дитячої терапевтичної стоматології

300 

Рік видання: 2024

Тип обкладинки: тверда лам.

Розміри: 15,5×20,5 см.

Кі-сть сторінок: 108 с.

ISBN 978-617-574-166-5

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

Manual is developed in accordance with academic and professional program for training the second (master’s) level of higher education applicants who study in the specialty 221 «Dentistry». Manual addresses instruments and filling materials used in paediatric dentistry and represents algorithms of preparation and filling of carious cavities, and endodontic techniques in primary and permanent teeth in children.
Manual is designed for English-speaking higher education applicants and scientific and pedagogical staff of medical establishments who train experts in specialty 221«Dentistry». / Навчальний посібник складено у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які навчаються за спеціальністю 221 «Стоматологія». У посібнику розглядаються інструменти та пломбувальні матеріали, які використовуються в дитячій терапевтичній стоматології. Наведено алгоритми препарування та пломбування каріозних порожнин для різних пломбувальних матеріалів, а також алгоритми проведення ендодонтичних маніпуляцій у тимчасових та постійних зубах у дітей.
Розраховано на англомовних здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників медичних закладів, які готують фахівців за спеціальністю 221«Стоматологія».

Додаткова інформація

Дисципліна

Стоматологія

Мова видання

англійська

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку