Клінічні ситуаційні задачі з інфекційних хвороб

400 

Рік видання: 2023

Тип обкладинки: тверда лам.

Формат: 170×240 мм.

Кі-сть сторінок: 202 с.

ISBN 978-617-7937-70-7

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У навчальному посібнику представлено ситуаційні задачі з основних інфекційних захво-
рювань. Клінічні ситуаційні задачі з інфекційних хвороб створені для поглибленого вивчення
та ґрунтовного засвоєння матеріалу з інфекційних хвороб для студентів та лікарів-інтернів.
Більшість задач використана з клінічної практики інфекційних стаціонарів та відділень ін-
тенсивної терапії. Акцент наданий на клінічній картині з мінімальними лабораторними да-
ними, що більш наближено для щоденної ситуації з якою стикається лікар.
Для лікарів-інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів і лікарів – слухачів закладів (фа-
культетів) післядипломної освіти МОЗ України, студентів вищих медичних навчальних за-
кладів Ш-ІV рівнів акредитації, доповнює матеріали підручників з даної тематики до занять
з інфекційних хвороб та епідеміології згідно з вимогами навчальних програм, а також може
застосовуватись для безперервної освіти інфекціоністів, епідеміологів, педіатрів, лікарів за-
гальної практики – сімейної медицини та лікарів інших спеціальностей.

Додаткова інформація

Дисципліна

Інфекційні хвороби

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Вам також може сподобатися…

Всі результати пошуку