.

Медичні науки

Переглянути зміст і уривок підручника

За редакцією Л. С. Бабінець

Рекомендовано вченою радою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок підручника

Approved by the Academic Council of Poltava State Medical University as a textbook for students of higher educational institutions of the Ministry of Health of Ukraine

Authors:

Pocherniayeva Victoria – Doctor of Medical Sciences, Professor at the...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок підручника

Затверджено вченою радою Полтавського державного медичного університету як підручник для студентів вищих навчальних закладів...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посібника

Manual is recommended by Academic Council of Ukrainian medical stomatological academy for foreign students – the second (master’s)

level of higher education applicants who study in the specialty 221 Dentistry in...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок підручника

За редакцією професора Д. С. Аветікова

Рекомендовано до друку Вченою радою Полтавського державного медичного університету (протокол...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посібника

Рецензенти:

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського національного медичного університету...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути уривок і зміст посібника

Автори:

В. А. Скибчик – д-р мед. наук, професор кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути уривок підручника

Рекомендовано вченою радою Дніпровського державного медичного університету, протокол № 8 від 24 червня 2021 р.

Автори:

Завізіон В. Ф., Бондаренко І. М., Прохач...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути уривок підручника

Рекомендовано Вченою Радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти МОЗ України (протокол № 8 від 14.04.2021 р.)

Автори:...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посібника

За редакцією професорів О. Є. Абатурова та Л. М. Юр’євої

Рекомендовано Вченою радою Дніпровського державного медичного університету (протокол № 4 від 25.03.2021 р.)

Автори:

Абатуров...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посібника

Римша С.В. Рациборинська-Полякова Н.В., Морфофункціональна та біохімічна природа розладів психіки та поведінки: [навчальний посібник] / Н.В. Рациборинська-Полякова,С.В. Римша. – Львів:Видавець...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки
Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок підручника

Рекомендовано Вченою радою Полтавського державного медичного університету як навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які навчаються за спеціальностями...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок підручника

Автори:

Рижов О.А., Страхова О.П., Іванькова...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок підручника

За загальною редакцією доктора медичних наук, професора

Затверджено Вченою радою Національний...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок підручника

За загальною редакцією доктора медичних наук, професора Луньової Г. Г

Затверджено Вченою...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок підручника

За загальною редакцією доктора медичних наук, професора Луньової Г. Г.

Затверджено Вченою...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посібника

За редакцією професора Л. М. Пасієшвілі

Рекомендовано до друку вченою радою

Харківського національного медичного університету,

протокол...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посібника

А в т о р и :

В. А. Скибчик – д-р мед. наук, професор кафедри сімейної медицини ФПДО...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посібника

Рекомендовано навчально-методичним кабінетом ПДМУ як навчальний посібник для студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів хірургічного профілю.

Авторський...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посібника

Рекомендовано Вченою радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для лікарів-інтернів,...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посібника

Recommended by the Academic Council of the Poltava State Medical University as a textbook for classroom and extracurricular work of English-speaking students in Microbiology? Virology...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути уривок і зміст атласу

Затверджено Рішенням Центральної методичної Ради Запорізького державного медичного університету (протокол № 5 від 27 травня 2021 р.)

Автори:

Шевченко...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посібника

Рекомендовано вченою радою Полтавського державного медичного університету як навчальний наочний посібник для студентів – здобувачів освіти закладів вищої...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посбника

Recommended by the Academic Council of Poltava State Medical University as a Мanual for higher educational institutions of Ukraine, which provides training to higher education in the field of 22 «Health Care» at the first, second and third levels of higher education, minutes of the meeting  No 2 dated 13 October 2021.

Authors:

Candidate...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути уривок і зміст підручника

Edited by Prof. V. H. KOVESHNIKOV

Recommended by the Academic Council of the Medical Institute of Sumy State University as a textbook for the students of medical schools...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути уривок і зміст підручника

Edited by Prof. V. H. KOVESHNIKOV

Recommended by the Academic Council of the Medical Institute of Sumy State University as a textbook for the students of medical schools of...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути уривок і зміст підручника

Edited by Prof. V. H. KOVESHNIKOV

Recommended by the Academic Council of the Medical Institute of Sumy State University as a textbook for the students of medical schools of IV accreditation...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Переглянути зміст і уривок посібника

Pokhylko V. I., Tsvirenko S. M., Cherniavska Yu. I

Stude guide — 132 p.

ISBN 978-617-574-192-4

The textbook discusses the algorithms for performing manipulations in neonatology in accordance with the curricula of pediatric disciplines,...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

О. П. Страхова, О. І. Андросов; за ред. О. А. Рижова.

Навчально-методичний посібник – 164 с.

ISBN 978-617-7937-44-8

У посібнику розглянуті основні поняття і визначення важливої частини доказової медицини – математичної статистики. Їх застосовуть у первинній обробці...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Я.В. Литвиненко, С.А. Лупенко

Наукова монографія – 160 с.

ISBN 978-617-574-190-0

Монографію присвячено вирішенню важливого науково-прикладного завдання створення математичної, імітаційної моделі та методів опрацювання...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Є.В. Тиш, С.А. Лупенко

Наукова монографія – 150 с.

ISBN 978-617-574-185-6

Монографію присвячено вирішенню актуальної задачі створення математичних, імітаційних моделей та методів опрацювання кардіоінформації в комп’ютерних медичних...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

С.А. Лупенко, А.С. Сверстюк

Наукова монографія – 148 с.

ISBN 978-617-574-184-9

Монографію присвячено вирішенню важливого науково-прикладного завдання створення математичних, імітаційних моделей та методів опрацювання в комп’ютерних...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

С.А. Лупенко

Наукова монографія – 194 с.

ISBN 978-617-574-183-2

Монографію присвячено вирішенню важливого науково-прикладного завдання створення математичних, імітаційних моделей та методів опрацювання в комп’ютерних системах кардіосигналів електричної,...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Марценюк В.П., Сверстюк А.С.

Наукова монографія – 400 с.

ISBN 978-617-574-201-3

Монографію присвячено вирішенню важливого науково-прикладного завдання розвитку математичного моделювання та обчислювальних методів у напрямку створення й дослідження...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Ю.Б. Паляниця, А.С. Сверстюк, Г.М. Шадріна

Наукова монографія – 104 с.

ISBN 978-617-574-200-6

Монографію присвячено побудові математичних, імітаційних моделей та методів цифрового опрацювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів електричної...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Андрущак І.Є., Кучвара О.М.

Наукова монографія – 178 с.

ISBN 978-617-574-191-7

Монографію присвячено вирішенню важливого науково-прикладного завдання створення інформаційних та математичних моделей в епідеміологічних дослідженнях...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Nataliya L. Svintsytska, Volodymyr H. Hryn, Oleksandr I. Kovalchuk

Study guide – 144 p.

ISBN 978-617-7937-27-1

This guide is intended for undergraduate, postgraduate students and continuing education of health care professionals in a variety of clinical disciplines (medicine, pediatrics, dentistry) as it includes the basic concepts of human anatomy of the skull in adults and newborns.

CONTENTS

BONES...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Г. О. Соловйова, В. І. Похилько, С. М. Цвіренко

Посібник – 108 с.

ISBN 978-617-7937-02-8

В посібнику детально описано методика проведення Холтерівського моніторування у новонароджених....     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Л. С. Бабінець

Науково-методичний посібник – 328 с.

ISBN 978-617-7937-37-0

Практичні рекомендації, розроблені у результаті проведеного наукового дослідження, будуть корисними і доцільними для імплементації їх до загальнолікарської...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Жамардій В.О.

Монографія – 608 с.

ISBN 978-917-574-198-6

Монографію присвячено актуальній проблемі вдосконалення освітнього процесу з фізичного виховання у закладах вищої педагогічної освіти з метою формування у студентів здоров’язбережувальних компетентностей для...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., Чернега Г.В. Авраменко А.І., Юрченко І.О.

Навчальний посібник – 206 с.

ISВN 978-617-574-174-0

Навчальний посібник складено відповідно до програми з фізичної та колоїдної хімії...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Авраменко М.О., Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Юрченко І.О.,...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

І. В. Ксьонз, Д. А. Шкурупій, Є. М. Гриценко, Д. А. Холод

Навчальний посібник – 156 с.

ISBN 978-617-7937-09-7

Посібник складається з 2 частин, 4 розділів і 44 пунктів, які описують основні стандарти, техніку виконння хірургічних втручань і практичних...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

ПАНАСЕНКО О.І., КАПЛАУШЕНКО А.Г., ПАРЧЕНКО В.В., СУХАН В.В., ВАСИЛЕГА-ДЕРИБАС М.Д., КНИШ Є.Г., СОРОКА М.О., ВІРЧЕНКО Н.О., ЯСІНЬСЬКИЙ В.В., АНДРІЙКО О.О., ТЕЛЕГУС В.С., ІЛЬЧЕНКО А.Я., САМУРА Т.О., САВЧЕНКО-ЛАЗОРЕНКО Р.А., МАЛЬЧЕНКО Г.І., САГАДЄЄВА К.А., КАРЕТНИКОВА...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

ПАНАСЕНКО О.І., КАПЛАУШЕНКО А.Г., ПАРЧЕНКО В.В., СУХАН В.В., ВАСИЛЕГА-ДЕРИБАС М.Д., КНИШ Є.Г., СОРОКА М.О., ВІРЧЕНКО Н.О., ЯСІНЬСЬКИЙ В.В., АНДРІЙКО О.О., ТЕЛЕГУС В.С., ІЛЬЧЕНКО А.Я., САМУРА Т.О., САВЧЕНКО-ЛАЗОРЕНКО Р.А., МАЛЬЧЕНКО Г.І., САГАДЄЄВА К.А., КАРЕТНИКОВА...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

О.В. Мазулін, А.О. Остапенко, О.С. Шпичак, О.І. Тихонов, П.А. Логвін, Т.Г. Ярних, Г.П. Смойловська, О. М. Котенко, О.О. Малюгіна

Навчально-методичний посібник – 428 с.

ISBN 978-617-7937-34-9

У посібнику наведено довідкові дані з технології, контролю...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Т. О. Крючко, Г. М. Дубинська, Т. І. Коваль, О. Я. Ткаченко

Навчально-методичний посібник – 108 с.

ISBN 978-617-574-162-7

Вакцинопрофілактика визнана одним з найуспішніших і економічно ефективних заходів з усіх існуючих на сьогодні в сфері...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Югов В. К., Жукова Т. О., Васько Л. М., Почерняєва В. Ф., Баштан В. П., Скрипніков П. М.

Підручник – 324 с.

ISBN 978-617-574-169-6

У підручнику викладено основи ядерної фізики, дозиметрії, радіометрії та радіаційної безпеки. Надано відомості про планування курсу...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Юр’єва Л. М., Огоренко В. В., Носов С. Г., Шустерман Т. Й., Мамчур О. Й., Ніколенко А. Є., Широков О. В., Гненна О. М., Кокашинський В. О., Тимофєєв Р. М., Шорніков А. В.

Навчальний посібник – 180 с.

ISBN 978-617-7937-08-0

Навчальний посібник «Психіатрія, наркологія» присвячений...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

В.В. Чугунов

Навчальний посібник – 360 с.

ISBN 978-617-7937-39-4

Навчальний посібник присвячено діагностиці в психотерапії (як загальній [психо]діагностиці,...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

О. А. Рижов, А. О. Каблуков, Н. А. Іванькова, О. П. Страхова

Навчально-методичний посібник – 92 с.

ISBN 978-617-7937-43-1

Посібник покликаний допомогти у вивченні інформаційних комп’ютерних правових систем на прикладі однієї з найвживаніших в Україні комп’ютерної...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

В.В. Чугунов

Навчальний посібник – 322

ISBN 978-617-7937-21-9

Навчальний посібник присвячено діагностиці в психотерапії (як загальній [психо]діагностиці, так і спеціальним діагностичним способам)...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Знаменська Т. К., Антипкін Ю. Г., Аряєв М. Л., Пасєчнікова Н. В., Абатуров О. Є., Батман Ю. А., Бекетова Г. В., Бойченко А. Д., Воробйова О. В., Годованець Ю. Д., Гончарь М. О., Горбатюк О. М., Добрянський Д. О., Знаменська М. А., Кісельова М. М., Клименко Т. М., Ковальова О. М., Коржинський...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Знаменська Т. К., Антипкін Ю. Г., Аряєв М. Л., Пасєчнікова Н. В., Абатуров О. Є., Батман Ю. А., Бекетова Г. В., Бойченко А. Д., Воробйова О. В., Годованець Ю. Д., Гончарь М. О., Горбатюк О. М., Добрянський Д. О., Знаменська М. А., Кісельова М. М., Клименко Т. М., Ковальова О. М., Коржинський...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Знаменська Т. К., Антипкін Ю. Г., Аряєв М. Л., Пасєчнікова Н. В., Абатуров О. Є., Батман Ю. А., Бекетова Г. В., Бойченко А. Д., Воробйова О. В., Годованець Ю. Д., Гончарь М. О., Горбатюк О. М., Добрянський Д. О., Знаменська М. А., Кісельова М. М., Клименко Т. М., Ковальова О. М., Коржинський...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Л. Ф. Каськова, Л. І. Амосова, О. О. Кулай, С. Ч. Новікова,  О. В. Хміль, Ю. І. Солошенко,  Л. П. Уласевич

Підручник – 404 с.

ISBN 978-617-574-137-5

В підручнику висвітлені анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевої ділянки...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Римша С.В., Рациборинська-Полякова Н.В.

Навчальний посібник – 520 с.

ISBN 978-617-7937-25-7

Автори, розкривають засади формування психічних порушень на основі закономірностей функціонування психіки у нормі; аналізують...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Ю.М. Колесник, А.Г. Каплаушенко, Є.Г. Книш, О.І. Панасенко, М.О. Щербак, Ю.Г. Самелюк

Монографія – 282 с.

ISBN 978-617-574-170-2

В монографії розглянуто синтетичні, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 4-аміно та 3-тіо-1,2,4-тріазолу, обговорено шлях вивчення специфічні...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Бабінець Л. С., Ждан В. М., Михайловська Н. С., Пасієшвілі Л. М., Вірстюк Н. Г., Бабаніна М. Ю., Боровик І. О., Железнякова Н. М., Корильчук Н. І., Кулинич Т. О., Пасієшвілі Т. М., Творко В. М., Рябоконь С. С., Кіцай К. Ю.

Посібник – 580 с.

ISBN 978-617-574-157-3

У...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Бабінець Л. С., Шкробот С. І., Венгер О. П., Ковалик П. В., Корнага С. І., Салій З. В., Боровик І. О., Боцюк Н. Є., Воронцов О. О., Корильчук Н. І., Мігенько Б. О., Творко В. М., Ясній О. Р., Рябоконь С. С., Ковалик А. П., Марченкова Н. О., Мисула Ю. І., Сас...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарьов, В.Д. Москалюк, Ю.М. Андрейчин, І.І. Незгода, О.В. Рябоконь, В.І. Трихліб, Н.А. Богачик, Н.П. Скородумова, М.С. Суременко, О.П. Шевченко-Макаренко, В.В. Ніколов

Атлас інфекційних...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

В. О. Костенко, О. Є. Акімов, А. М. Єлінська, І. О. Ковальова

Навчальний посібник – 164 с.

ISBN 978-617-574-179-5

У посібнику викладені основні механізми, що лежать в основі розвитку найпоширеніших гематологічних синдромів...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Василега-Дерибас М. Д., Панасенко О. І., Буряк В. П., Парченко В. В., Кремзер О. А., Мельник І. В., Постол Н. А., Куліш С. М., Гоцуля А. С., Щербина Р. О., Сафонов А. А., Саліонов В. О.

Навчальний посібник для викладачів та студентів фармацептичного факультету. – 171 с.

ISBN...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Панасенко О.І., Голуб А.М., Андрійко О.О., Василега-Дерибас М.Д., Панасенко Т.В., Саліонов В.О., Щербина Р.О., Бабенков Є.О., Кремзер О.А., Мельник І.В., Парченко В.В., Сафонов А.А., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М., Буряк В.П.

Підручник...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

В. В. Франчук

Монографія – 248 с.

ISBN 978-617-574-152-8

У монографії на документальному матеріалі конкретних судово-слідчих справ охарактеризовано недоліки професійної діяльності медичних працівників різних спеціальностей, досліджено...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

В. М. Ждан, Є. М. Кітура, Г. В. Волченко, О. А. Кир’ян, Л. М. Шилкіна, О. І. Катеренчук

Навчальний посібник – 256 с.

ISBN 978-617-574-197-9

ISBN 978-617-7937-19-6

Навчальний посібник підготовлений для лікарів швидкої і невідкладної допомоги, загальної практики, лікарів різних спеціальностей,...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, М. В. Ткаченко, І. В. Іваницький, Г. С. Хайменова, В. Г. Лебідь

Навчальний посібник – 280 с.

ISBN 978-617-574-197-9

ISBN 978-617-7937-20-2

Навчальний посібник підготовлений для лікарів швидкої і невідкладної допомоги, загальної практики, лікарів...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Лобань Г.А., к.мед.н., Ананьєва М.М., Фаустова М.О.

Навчальний посібник – 187с.

ISBN 978-617-7973-06-6

У навчальний посібник включені тестові завдання, що входили у склад екзаменаційних буклетів 2001-2018 років, а також баз Центру тестування....     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Лобань Г. А., Ананьєва М. М., Фаустова М. О.

Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів – 196 с.

ISBN 978-617-7937-32-5

У навчальний посібник включені тестові завдання, що входили до складу екзаменаційних...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

О. Г. Іванько, О. С. Круть, М. В. Пацера, І. В. Пащенко, В. Я. Підкова, О. А. Радутна, Я. С. Скрипникова, О. В. Соляник, А. В. Товма, Ж. В. Безсмертна, В. А. Дейнега, В. М. Бондаренко

Навчальний посібник – 420 с.

ISBN...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Г. М. Толстанова, Л. В. Закордонець, О. В. Жолос, Т. М. Сергійчук, Т. В. Довбинчук, Ю. В. Голота, С. О. Крамарьов, Д. С. Янковський

Монографія – 160 с.

ISBN 978-617-7937-36-3

У монографії висвітлені результати досліджень, проведених впродовж останніх...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Абатуров О. Є., Буйко О. О., Гречуха Є. О., Гук Г. В., Зеленська К. О., Кожина Г. М., Крамарьов С. О., Крючко Т. О., Курило...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Римша С. В., Лук’янович І. Л.

Навчальний посібник призначений для полегшення вивчення основ психіатрії студентами, носіями арабської мови, що навчаються в Україні. – 102 с.

ISBN...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

В. О. Курило

Навчальний посібник – 362 с.

ISBN 978-617-7937-01-1

Навчальний посібник розроблений на основі власного досвіду практичної, дослідницької та викладацької роботи автора, узагальнення досвіду зарубіжної...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Лавренко А.В., Борзих О.А.

Навчальний посібник – 204 с.

ISBN 978-617-7937-24-0

В навчальному посібнику, на сучасному теоретичному і практичному рівнях, висвітлено основні аспекти догляду за хворими терапевтичного профілю та викладено методику...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Кайдашев І. П., Борзих О. А.

Навчальний посібник – 100 с.

ISBN 978-617-7937-11-0

Навчальний посібник присвячено актуальній проблемі сучасної медицини – медикаментозній алергії. У ньому на сучасному теоретичному...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Андрейчин М. А., Асоян І. М., Бондаренко А. В., Васильєва Н. А., Вишневська Н. Ю., Волобуєва О. В., Герасун Б. А., Гололобова О. В., Голуб А. П. , Голубовська О. А., Граділь Г. І., Грижак І. Г., Дикий Б. М., Домашенко О. М., Дубинська Г. М., Дуда О. К., Живиця Д. Г., Завіднюк Н. Г., Задорожна В. І., Зайцев І. А. ,Зінчук...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Андрейчин М. А., Асоян І. М., Бондаренко А. В., Васильєва Н. А., Вишневська Н. Ю., Волобуєва О. В., Герасун Б. А., Гололобова О. В., Голуб А. П. , Голубовська О. А., Граділь Г. І., Грижак І. Г., Дикий Б. М., Домашенко О. М., Дубинська Г. М., Дуда О. К., Живиця Д. Г., Завіднюк Н. Г., Задорожна В. І., Зайцев І. А. ,Зінчук...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

О. А. Рижов, Ю. М. Пєнкін, М. М. Нессонова, Н. А. Іванькова, В. М. Зефіров

Практикум – 100 с.

ISBN 978-617-7937-33-2

Практикум призначений для студентів 2-го курсу фармацевтичних факультетів....     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

О. А. Рижов, Ю. М. Пєнкін, О. П. Страхова, Н. А. Іванькова, А. О. Каблуков

Практикум – 198 с.

ISBN 978-617-7937-28-8

У практикумі наведено основні теоретичні положення з питань моделювання,...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

О. А. Рижов, Н. А. Іванькова, М. М. Нессонова, Н. І. Строітєлєва

Навчальний посібник – 212 с.

ISBN 978-617-7937-38-0

Навчальний посібник «Інформаційні технології у фармації» призначений для практичних занять...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Hancho O. V., Fedorchenko V. I., Faustova M. O., Loban` G. A., Slipchenko L. B.

Tutorial – 120 p.

ISBN 978-617-7937-29-5

Handbook for practical classes in Microbiology, Virology and Immunology for classroom and extracurricular work of English-speaking students. It can be used to prepare for practical classes, current control of knowledge, final modular control of the subject.

The...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Курило В. О.

Навчальний посібник – 348 с.

ISBN 978-617-7937-15-8

У даному навчальному посібнику детально висвітлені вікові особливості особистості. Особливо детально описані психічний розвиток дітей до вступу...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Пряхин О.Р., Чернега Г.В., Блажеевский Н.Е., Похмѐлкина С.А., Авраменко А.И., Юрченко И.А., Щербак М.А.

учебное пособие – 228 с.

ISВN 978-617-574-172-6

Учебное пособие составлено в соответствии с программой по физической химии для студентов и магистрантов высшего...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Шерстюк О. А., Пилюгин А. В., Устенко Р. Л.

Учебное пособие – 108 с.

SBN 978-617-7937-22-6

В сборнике лекций по анатомии изложены современные данные об особенностях строения органов и их систем. Он предназначен для студентов- иностранцев, обучающихся...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

В. В. Чугунов

Монография – 632 с.

ISBN 978-617-7937-04-2

Монография посвящена представлениям о норме в контексте психиатрической клиники – как современной, так и архаической,– а также в сопряжённых этико-культуральных и социально-философских сферах.

Издание...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

В.В. Чугунов

Учебное пособие – 362 с.

ISBN 978-617-7939-20-2

Учебное пособие посвящено диагностике в психотерапии (як общей [психо]диагностике, так и специальным диагностическим приёмам) и психотерапевтическому...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Г. А. Лобань, М. Н. Ананьева, М. А. Фаустова

Научное пособие – 196 с.

ISBN 978-617-7937-18-9

В учебное пособие включены тестовые задания, входившие в состав экзаменационных буклетов 2001–2018 годов, а также баз Центра тестирования. Тестовые...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Каплаушенко А.Г., Похмѐлкина С.А., Чернега Г.В., Пряхин О.Р., Авраменко А.И., Юрченко И.А., Щербак М.А.

Учебно-методическое пособие – 140 с.

ISBN 978-617-574-175-7

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программой по медицинской...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Каплаушенко А.Г., Похмѐлкина С.А., Чернега Г.В., Пряхин О.Р., Авраменко А.И., Юрченко И.А., Щербак М.А

Учебно-методическое пособие – 276 с.

ISBN 978-617-574-175-7

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программой по медицинской химии для студентов...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Каплаушенко А.Г., Похмёлкина С.А., Чернега Г.В., Пряхин О.Р., Авраменко А.И., Юрченко И.А., Щербак М.А.

Учебное пособие – 208 с.

ISBN 978-617-574-176-4

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программой по медицинской химии для...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Пряхин О. Р., Чернега Г. В., Блажеевский Н. Е., Похмёлкина С. А., Авраменко А. И., Юрченко И. А., Щербак М. А.

Учебное пособие – 130 с.

ISBN 978-617-574-172-6

Учебное пособие составлено в соответствии с программой по физической химии для студентов и магистрантов...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Лавренко А. В., Борзых О. А.

Учебное пособие – 188 с.

ISBN 978-617-574-178-8

В учебном пособии на современном теоретическом и практическом уровне освещены основные аспекты ухода за больными терапевтического профиля, изложена методика выполнения...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Ю. В. АВДОСЬЕВ, В. В. БОЙКО, В. П. ПОЛЕВОЙ, И. Я. ДЗЮБАНОВСКИЙ, О. И. ДЗЮБАНОВСКИЙ, О. Я. ПОПАДЮК

Монография – 664 с.

ISBN 978-617-574-196-2

В данной монографии основное внимание уделено вопросам ангиографической диагностики и методам...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

О. А. Шерстюк, Т. Ф. Дейнега, О. А. Тихонова, Я. А. Тарасенко, Н. Л. Свинцицкая
Учебное пособие – 132 с.
ISBN 978-617-7937-30-1
В учебном пособии изложены основополагающие данные анатомии органов мочеполовой системы человека...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Dvornyk V.M., Kuz G.M., Belikov O.B., Teslenko O.I., Yerys L.B., Lugova L.O., Shemetov O.S., Martynenko I.M.,Marchenko K.V.

Тextbook – 148 p.

ISBN 978-617-7937-26-4

Issues of functional and topographic anatomy of the dental system after the complete loss of natural teeth highlighted in the manual presented by the team of authors of the department of orthopedic...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

KASKOVA L.F., VASHCHENKO I.YU., BEREZHNA O.ED.

Textbook – 204p.

IBSN 978-617-574-146-7

The study guide is composed in compliance with the typical academic plan for students of the Faculty of Dentistry. The study guide contains issues on organization of the dentist’s office,...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Dvornyk V.M., Novikov V.M., Kuz G.M., Teslenko O.I., Tumakova O.B.

Textbook – 205 p.

ISBN 978-617-574-148-1

Навчальний посібник призначений для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів англомовної форми навчання 4-5 курсів стоматологічного...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Andreychyn M.A.,. Moskaliuk V.D., Sorokhan V.D., Sydorchuk A.S., Melenko S.R., Goliar O.I., Pudyak H.I. Balaniuk I.V. Sokolenko M.O. Andrushchak M.O. Rudan I.V., Kolotylo T.R.,. Zavidniuk N.H., Iosyk Ia.I

Stude guide – 220 p.

ISBN 978-617-574-150-4

The manual covers 30 the most relevant to the tropics infectious diseases related to viroses, rickettsioses, protozoiases and helminthiases. The current data on their etiology, epidemiology,...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Tetyana Zaporozhets, Olena Tkachenko, Svitlana Tryniak

Study guide – 166 p.

ISBN 978-617-574-143-6

The study manual is addressed to English-speaking students of Ukraine Higher educational medical institutions dental faculties. The manual structure corresponds to oral cavity physiology teaching practice in HEI. The manual includes oral cavity structural-functional characteristics as well as functional investigative...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Zaporozhets T.M., Rud M.V., Sukhomlyn T.A.

Study guide – 189 p.

ISBN 978-617-574-147-4

The tutorial book is addressed to English-speaking students in medical and dental faculties of High Medical Educational Establishment of Ukraine. The manual contains theoretical material and material for practical classes, questions for students’ self-preparing in such content modules as excitable tissues physiology, organism functions...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Федорів Я.-Р. М., Регеда М.С., Гайдучок І. Г., Філіпюк А.Л., Грицко Р. Ю., Регеда М. М.

Навчальний посібник  – 488 с.

ISBN 978-617-574-043-9

Вивчення хвороб системи дихання вимагає комплексного підходу до викладання навчального матеріалу, що базується на знанні анатомо-фізіологічних...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Федорів Я.-Р. М., Регеда М.С., Гайдучок І. Г., Філіпюк А.Л., Грицко Р. Ю., Регеда М. М.

Навчальний посібник – 560 с.

ISBN 978-617-574-040-8

У навчальному посібнику викладені механізми біологічної дії природних і преформованих фізичних факторів, зазначені шляхи розвитку фізіотерапії...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Смоляр Н. І., Гуменюк О. М., Кравець Т. П., Безвушко Е. В., Гуменюк В. В., Єфремова О. В.

Навчальний посібник – 368 с.

ISBN 978-617-574-030-9

Цей посібник розрахований на підготовку студентів, лікарів-стоматологів-інтернів та лікарів-стоматологів до самостійного прийому стоматологічних...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

М.С. Регеда, А.І. Березнякова, Н.М. Кононенко, Т.І. Тюпка, С.І. Крижна, І.Ю. Тищенко, Л.А. Любінець, М.О. Качмарська, В.М. Єльський, М.Р. Хара, Л.М. Заяць, В.С. Жуковський, О.М. Угрин, О.Є. Січкоріз, О. А. Ковалишин, Г.П. Никитюк, Л.Я. Найда, І.М. Лукович, О.М. Матолінець, І. Г. Гайдучок, Н.В. Пороховська, Б.М. Вервега, О.В. Садляк, М. А. Колішецька, І.Б. Кремінська, Н.Г. Семенців І.П. Заячук, Ф.Й. Щепанський.

Видання друге...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки

Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. / М.С.Регеда, В.Й.Кресюн, І.Г.Гайдучок, В.М.Фрайт та ін. За редакцією М.С.Регеди, В.Й. Кресюна. – 844 с.

У підручнику на сучасному рівні описано невідкладні стани в терапії, хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, стоматології, оториноларингології, офтальмології. Окремо висвітлено отруєння, нещасні випадки, термінальні стани. Особливу увагу звернуто...     Детальніше

Рубрика: Медичні науки