.

Технічні науки

І.К. Локтіонов, Л.П. Мироненко та ін.

Навчальний посібник. Львів: «Магнолія 2006». – 216 с.

ISBN 978-617-574-074-3

Викладено основи використання чисельних методів комп’ютерного аналізу в телекомунікаційних системах та мережах, розглянуто основні питання теорії похибок; проаналізовані підходи до вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь; приведені наближені методи вирішення нелінійних алгебраїчних...     Детальніше

В.Я. Воропаєва, В.І. Бессараб, В.В. Турупалов, В.В. Червинський

Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006». – 203 с.

ISBN 978-617-574-073-6

Викладено основи теорії телетрафіку, розглянуто визначення та класифікація систем масового обслуговування. Наведений аналіз основних типів випадкових потоків викликів, дані основні характеристики якості систем масового обслуговування. Виведені...     Детальніше