.

Юридичні науки

ПравознавствоС.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова, Г.С. Пілігрім, М.М. Гриник

Правознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. і загальнонаук....     Детальніше