.

Економічні науки

А.В. СілакоDKPва,  Г.І. Лановська, Н.І. Климаш, [та ін.]

Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підруч. / за заг. ред. Т.А. Говорушко.– Львів «Магнолія 2006». – 224 с.

ISBN 978-617-574-102-3

У підручнику розкривається теорія і практика функціонування центрального банку. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни...     Детальніше

В.П. МарFinans. menedj.тиненко, Н.І. Климаш, К.В. Багацька, І.В. Дем’яненко та ін.

Фінансовий менеджмент : підручник /  за заг. ред. Т.А. Говорушко. – Львів«Магнолія 2006». – 344с.

ISBN 978-617-574-100-9

У підручнику розкривається теорія і практика фінансового менеджменту. Зміст підручника відповідає програмі навчальної дисципліни...     Детальніше

А.С. ГFinansy (Gluschenko)ЛУЩЕНКО

Фінанси: Навч. посіб. –  Львів «Магнолія 2006». – 440с.

ISBN 978-617-574-108-5

У навчальному посібнику розкриваються основи функціонування фінансів відповідно до вимог сучасної освітньо – професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»....     Детальніше

Fin.pidpr. praktykum

С.М. Онисько, А.А. Верзун, П.М. Марич

Фінанси підприємств: практикум для студентів вищих навчальних закладів освіти України/ За загальноюредакцією С.М. Онисько. – Львів: Видавництво «Магнолія 2006». – 312 c.

ISBN 978-617-574-110-8

Завдання...     Детальніше

Uprav. fin.san. Praktykum

С.М. Онисько, М.М. Богач

Управління фінансовою санацією підприємств: Практикум для студентів економічних спеціальностей / За загальною редакцією професора С.М. Онисько. – Львів «Магнолія 2006». – 224 с.

ISBN 978-617-574-109-2

У...     Детальніше

Петроteoriya organiz.вич Й. М., Галаз Л. В., Процак К. В

Теорія організації: підручник  – Львів. – 336 с.

ISBN 978-617-574-072-9

Підручник підготовлений у відповідності з державним освітнім стандартом галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».
Це видання являє собою цілісний теоретичний, методологічний...     Детальніше

Т.А. ГовStrahuvannyaорушко, В.М.Стецюк

 Страхування: навч. посіб. / за ред. Т.А. Говорушко. – К.: – Львів: «Магнолія 2006». – 328 c.

ISBN 978-617-574-098-9

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика страхування. Зміст  посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Страхування» для студентів напряму підготовки...     Детальніше

Л. Б. Гнатиorgan. oblikuшин, О. С. Прокопишин

Організація обліку: Навч. посіб.  – Львів: «Магнолія 2006». – 432 c.

ISBN 978-617-574-104-7

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Організація обліку». У ньому розкрито основи та загальні принципи організації обліку, питання формування облікової...     Детальніше

В. С. РуднOblik ZEDицький, В. І. Бачинський, В. О. Хомедюк, О. М. Боровик

Облік зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – Львів «Магнолія 2006». – 280 с.

ISBN 978-617-574-107-8

Підручник складається із восьми розділів, в яких розглянуто порядок здійснення, документальне оформлення, оподаткування та відображення в системі рахунків...     Детальніше

О.М. Краoblik ZED Kravtsovaвцова, К.С. Мащенко

Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб.  – Львів «Магнолія 2006». – 224 с.

ISBN 978-617-574-102-3

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, викладеній у структурно-логічній послідовності згідно з навчальним планом, приклади вирішених задач та ситуацій,...     Детальніше

Люльчак ЗMarketyng 1.С., Карий О.І.

Маркетинг 1: Навч. посіб. – Львів: Видавництво «Магнолія 2006». – 272 c.

ISBN 978-617-574-105-4

У посібнику висвітлено різносторонні аспекти сучасних проблем маркетингу та концепцій їх вирішення. Теоретичні засади маркетингу супроводжуються численні прикладами маркетингової діяльності українських...     Детальніше

ГончаруInformSystem&Tekhnologyк Я.А., Марушко Н.С., Лозовицький Д.С., Воляник Г.М.

Інформаційні системи і технології в обліку: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006». – 400 c.

ISBN 978-617-574-106-1

Розкриваються організаційно-методичні основи побудови і функціонування інформаційних систем в економіці. Розглядаються...     Детальніше

В.В.КозикZovn.ekon.kont,  Л.А.Панкова,  О.Ю.Григор’єв,  А.О.Босак, Я.С.Карп’як

Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. — 3-тє вид., пере роб. і доп.– Львів: «Магнолія 2006». –  512 c.

ISBN 978-617-574-097-2

Навчальний посібник може бути використаний для студентів за напрямом «Міжнародна економі-ка» при вивченні...     Детальніше

Петровekonom. ta finич Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М.

Економіка та фінанси підприємства: підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів. – 408 с.

ISBN 978-617-574-071-2

Підручник підготовлений відповідно до вимог нормативної програми дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». В ньому системно викладено...     Детальніше

 О. М. БанGroshi ta kredytдурка, В. В. Глущенко, А. С. Глущенко
Гроші і кредит: Підручник, 2-ге вид., доп. і перероб., «Магнолія 2006» – 368 с.

ISBN 978-617-574-094-1

У підручнику викладений теоретичний курс, що є складовою частиною навчального плану підготовки фахівців з фінансів і кредиту та банківської справи. Цей фундаментальний...     Детальніше

Портна ОAntyk.uprav.В., Єршова Н.Ю., Юр’єва І.А.

Антикризове управління підприємством: навчальний посібник/ [Портна О. В., Єршова Н. Ю., Юр’єва І. А.] ; Видавництво «Магнолія 2006» – 283 с.

ISBN 978-617-574-095-8

Навчальний посібник містить систему базових знань з теорії та практики антикризового управління підприємством, що застосовуються...     Детальніше

 Н.І. КлBudjetna systemaимаш, К.В. Багацька, Н.І. Дем’яненко 

Бюджетна система: Навч. посіб. / За ред. Т.А. Говорушко – Львів “Магнолія 2006” – 296 с.

ISBN 978-617-574-099-6

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика формування бюджетної системи країни. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Бю-джетна система» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати...     Детальніше

Plan&kontrolМикола Данилюк, Руслан Бойчук, Богдан Гречаник, Василь Гречаник

Планування і контроль на підприємстві: Навч. посіб. / За ред. М. О. Данилюка – Львів: “Магнолія 2006”. – 328 с.

ISBN 978-966-2025-44-6

Стислий...     Детальніше

 

PodatkMenegment

Укладачі: Ярема Б. П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Ярема Я.Р., Шевчук О.М., Буряк О. П., Филипів Р.С.

Податковий менеджмент: підручник. – Львів: «Магнолія 2006». – 352 c.

ISBN 978-617-574-073-6

Курс...     Детальніше

StrategMenegmentМізюк Б. М., Тучковська І. І., Артищук І. В.

Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук; Видавництво «Магнолія 2006». – 376 с.
ISBN 978-617-574-070-5

У навчальному посібнику розглядаються концептуальні положення стратегічного...     Детальніше

Menegment.Teor&PraktykaКузнецова Т. О.

Янковська Л. А.

Савіна Н. Б.

Семчук Ж. В.

Менеджмент. Теорія та практика. Навчальний посібник. – 293 с.

ISBN 978-617-574-069-9

Посібник містить основні аспекти менеджменту, які дозволять студентам усвідомити суть основних категорій управління;аналіз становлення і розвитку...     Детальніше

tovar-elektroІ. І. Кельман, І. І. Шийко, Л. Б. Демидчук, Ю. І. Шийка

Товарознавство. Непродовольчі товари: електроосвітлювальні прилади: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006». – 376 с.

ISBN 978-617-574-078-1

У посібнику розглянуто товарознавчі особливості сучасного ринкового асортименту електроосвітлювальних приладів і джерел світла нового покоління, вказано на...     Детальніше

KylishowКулішов В.В., Падалка О.С., Вачевський М.В. та інші

Основи ринкової економіки: підручник // За загальною редакцією В.В. Кулішова – Львів: «Магнолія 2006».– 472 с.

ISBN 978-617-574-089-7

У підручнику послідовно викладено основні засади формування суспільної економічної думки, проблемних питань сучасної ринкової економіки, розвитку підприємництва та підприємств, національної...     Детальніше

Oblik_y_zarybizhnyh_krainahЛ. А. Янковська, З. Б. Живко, І. І. Стеців, Ж. В. Семчук, М. О. Живко, В. М. Мельникович

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. – «Магнолія 2006». – 484 с.

ISBN 978-966-397-116-2

У навчальному посібнику розглянуто концептуальні основи, регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності у зарубіжних країнах; подано...     Детальніше

Маркетинг і логістика v.1С.В.Смерічевська, М.В.Жаболенко, С.В.Чернишева, та інші

Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення. Навч. посібник у схемах і таблицях (для організації самост. роботи студентів ВНЗ). / С.В.Смерічевська, М.В.Жаболенко, С.В.Чернишева та інш.: за заг. ред. С.В. Смерічевської – Львів: «Магнолія 2006». – 548с.

ISBN 978-617-574-085-9

Матеріал...     Детальніше

КонтролінгПортна О.В.

Контролінг [підручник] – Львів, «Магнолія 2006». – 264 с.

ISBN 978-617-574-086-6

У підручнику систематизовано та викладено основні відомості щодо побудови і застосування системи контролінгу як процесу координації оперативного та стратегічного управління, спрямованого на досягнення усіма структурними підрозділами цілей та прийняття управлінських рішень...     Детальніше

Infor.sys.finansАніловська Г.Я., Марушко Н.С., Стоколоса Т.М.

Інформаційні системи і технології у фінансах. [текст]: навч. посіб./ Аніловська Г.Я.,

Марушко Н.С., Стоколоса Т.М. – Львів: «Магнолія 2006» – 312 c.

В навчальному посібнику у стислій формі висвітлені теми, передбачені програмою дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах». Основна увага приділена теоретичним...     Детальніше

Звітність підприємствСтрельніков О.І., Петрушевський Ю.Л.

Звітність підприємства: навчальний посібник. –Львів: «Магнолія 2006» – 306 c.

Структура навчального посібника «Звітність підприємства» акцентує увагу на ключових елементах складання та подання фінансової і податкової звітності підприємств і організацій. У посібнику висвітлені теоретичні та практичні...     Детальніше

Економічний ризикЗоряна Артим-Дрогомирецька, Марина Негрей
Економічний ризик: навчально-методичний посібник. – Львів: «Магнолія 2006». – 320 c.
ISBN 978-617-574-090-3
У посібнику розглянуто методологічні та методичні підходи до кількісної оцінки, системного аналізу та управління економічним ризиком. Викладено суть невизначеності та ризику, наведено методи...     Детальніше

КОВАЛІСКО Н.В.
Навч. посібник. – 310 с.
ISBN 978-617-574-052-1
Навчальний посібник присвячено оригінальному підходу до стратифікаційного аналізу сучасного суспільства на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду...     Детальніше

Балабанова Л. В., Германчук А. М.
Підручник. – Львів: “Магнолія-2006”. – 368 с.
ISBN 978-617-574-072-9
Підручник присвячено актуальним теоретичним і методико-прикладним питан-
ням здійснення логістичної діяльності на підприємствах.
У підручнику розкрито концептуальні...     Детальніше

Навч. посібник. – 321 с.
ISBN 978-617-574-084-2
Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми дисципліни «Товарознавство. Харчові продукти» для напряму підготовки «Товарознавство і торгівельне підприємництво».
В посібнику висвітлені відомості...     Детальніше

Моделювання економічної динамікиЗдрок В.В., Лагоцький Т.Я., Паславська І. М.
Практикум. – Львів: “Магнолія-2006”. – 256 с.
ISBN 978-617-574-083-5
У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів. Розглянуто теорію логічного...     Детальніше

Квасницька Р. С.
Навч. посібник. – 631 с.
ISBN 978-617-574-076-7
Навчальний посібник підготовлено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти та програми навчальної нормативної...     Детальніше

Васильчук І.П., Якимчук Т.П., Крупська Н.Є.
Навчально-методичний посібник. – Львів: “Магнолія-2006”. – 336 с.
ISBN...     Детальніше

С. К. Реверчук
Підручник. – 400 с.
ISBN 978-617-574-081-1
У підручнику розглянуто теорію та досвід розвитку банківської системи ринкової і трансформаційної економік. Вибір тем зроблено на основі структурно-функціонального підходу до елементів банківської системи. Чільне місце у підручнику посідає висвітлення особливостей і закономірностей функціонування банківської...     Детальніше

Іжевський П. Г., Кошонько О. В.

Навчальний посібник. Львів: «Магнолія 2006».– 373 с.

ISBN 978-617-574-075-0

У навчальному посібнику подається сукупність необхідних знань як цілісної навчальної дисципліни економічного профілю. Розглядаються сутність та функції фінансів, фінансова політика та механізм її реалізації, податки та податкова система, сутність бюджету та його призначення,...     Детальніше

Костирко В. С., Костенко А. В., Плеша М. І., Костенко С. Б.

Підручник. – “Магнолія 2006”— 352 с.

ISBN 978-617-574-067-5

В підручнику розгладається технологія застосування пакетів сімейства 1С для побудови облікових систем. Виклад ілюструється прикладами з популярної конфігурації фірми ABBYY “Бухгалтерський облік для України”.
Для освоєння технології студентам пропонується виконання ряду практичних...     Детальніше

Поперечний А. М., Заплетніков І. М., Баришев О. І.

Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006». – 204 с.

ISBN 978-617-574-050-7

Навчальний посібник містить методичні рекомендації до підготовки та оформлення магістерської дипломної роботи за спеціалізацією 8.05050313. Наведені у додатках конкретні приклади виконання окремих етапів роботи –  пояснювальної записки та графічної...     Детальніше

Сибаль Я.І., Кадюк З.С., Іваницький І.Є.

Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006». – 277 с.

ISBN 978-617-574-066-8

У навчальному посібнику на основі літературних джерел і проведених авторами досліджень висвітлюються питання використання методів лінійного програмування для розв’язання планово-економічних задач у галузі сільського господарства. У розділі «Економіко-математичне моделювання...     Детальніше

Петренко С.М., Пальцун І.М.

Навчальний посібник – 520 с.

ISBN 978-617-574-070-5

У навчальному посібнику висвітлено питання: теоретичних засад аудиту (його сутності, правового регулювання аудиторської діяльності, професійної етики та правової відповідальності...     Детальніше

Гончаров В. М., Ларіна Р. Р., Балуєва О. В., Овєчкіна О. А., Моргачов І. В.

Навчальний посібник – 253 с.

ISBN 978-617-574-062-0

У навчальному посібнику висвітлено питання управління ризиками при здійсненні логістичної діяльності. Викладено основи оцінки рівня ризику, засоби його зниження, в тому числі розглянуто питання як зовнішнього, так і внутрішнього страхування від ризиків. Навчальний...     Детальніше

Гриб С. В., Болкунова І. О.

Навчальний посібник. – Львів

ISBN 978-617-574-064-4

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ. Схема використання платіжного доручення. Схема використання платіжної вимоги-доручення. Схема використання акредитива....     Детальніше

Глущенко В. В., Глущенко А. С., Глущенко О. В.

Навчальний посібник. – 344 с.

ISBN 978-617-574-051-4

У навчальному посібнику у графічному виді викладені теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо – професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка і підприємництво». Розкрито історичні етапи становлення фінансів та фінансової науки,...     Детальніше

Біла О. Г.

Навчальний посібник– 384 с.

ISBN 978-966-2025-46-0

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації та управління фінансами підприємств, види і форми грошових розрахунків, формування і використання грошових доходів і прибутку; принципи...     Детальніше

Жадан О. В., Кретова А. В.

Підручник — 142 c.

ISBN 978-617-574-056-9

Висвітлені терміни теорії надійності та її взаємозв’язок з управлінням якістю. Викладені основні підходи до управління надійністю технологічних систем на різних стадіях життєвого циклу технологічних систем. Розглянуто питання врахування показників надійності під час обчислення ефекту від експлуатації технологічних...     Детальніше

Мардар М. Р., Камінський А. Я., Дубровін Ф. Є.

Навчальний посібник, 296 c.

ISBN 978-617-574-035-4

У навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю цього посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження відповідно до діючих в Україні нормативних...     Детальніше

Галик І. С., Семак Б. Д.

Підручник – 222 c.

ISBN 978-617-574-038-5

У підручнику наведено відомості про основи технології трикотажного виробництва, особливості будови, асортимент і властивості трикотажних полотен, формування споживних властивостей і асортименту трикотажних виробів у процесі їх проектування і виготовлення, класифікацію і хара ктеристику асортименту верхніх, білизняних,...     Детальніше

Полікарпов І.С., Пелик Л.В.

Навчальний посібник,  200 с.

ISBN 978-966-2025-85-9

У навчальному посібнику дана концепція килимів і килимових виробів, характеристика їх споживних властивостей і сфери застосування; розглянуто структуру килимів та килимових виробів, їх способи виготовлення та характеристику властивостей. Дана товарознавча класифікація та характеристика асортименту машинних...     Детальніше

Полікарпов І.С., Лукашов В.С., І.С., Кирильчук Р.В., Уська А.М., Сафронова О.В.

Навчально-наочний посібник. – 294 с.

ISBN 978-966-2025-83-5

У навчально-наочному посібнику розглянуто чинники формування асортименту і споживних властивостей виробів господарського та культурно-побутового призначення. Велику увагу приділено вивченню сучасного асортименту та оцінці якості цих товарів. Навчально-наочний...     Детальніше

Супрун А. А., Супрун Н. В.

Навчальний посібник — 304 с.

ISBN 978-966-2025-87-3

Навчальний посібник підготовлено відповідно до нормативного плану і робочої програми курсу “Страховий менеджмент”. У виданні розглянуто головні аспекти управління ресурсами страхової компанії, організації страхового бізнесу, оцінки ефективності страхової та інвестиційної діяльності. Розділи посібника...     Детальніше

Черкасова С. В.

Навчальний посібник. – 496 с.

ISBN 966-2025-13-2

Навчальний посібник з дисципліни “Ринок фінансових послуг” призна чений для забезпечення ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. Посібник включає теоретичний виклад тем курсу, завдання для самос тійної роботи, тестові завдання, питання підсумкового контролю знань, словник...     Детальніше

Власюк Н.І., Мединська Т.В.

Навчальний посібник – 424 с.

ISBN 978-966-2025-64-4

Навчальний посібник висвітлює основні моменти теорії і практики оподаткування в Україні, ораганізації та методики справляння податків і зборів, їх інформаційно-облікове забезпечення в контексті діючих нормативно-законодавчих актів, які розуміють цей процес. У третьому виданні враховано зміни...     Детальніше

Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Желябін В. О., Ажажа М. А., Кириченко І. І.

Навчальний посібник – 454 с.

ISBN 978-966-2025-70-5

У навчальному посібнику дається аналіз проблем підприємництва, що мають місце в умовах невизначеного підприємницького середовища. Основну увагу приділено розкриттю тем регулювання малого підприємництва, особливостей господарських товариств у контексті нового чинного законодавства, умов створення суб’єктів підприємницької діяльності, фінансування та інфраструктури підприємницької діяльності, системи...     Детальніше

Хом’як Р. Л., Сажинець С. Й.

Навчальний посібник – 254 с.

ISBN 966–2025–04–9

У навчальному посібнику розкрито особливості ведення обліку на підприємствах малого бізнесу відповідно до програми навчальної дисципліни. Зокрема подано методику обліку діяльності малих підпри- ємств, побудовану за наскрізними принципами, процедуру відкриття власної справи та методику аналізу...     Детальніше

Циганов О.Р., Краснолобова Л.С.

Навчально-методичний посібник. – 404 с.

ISBN 978-617-574-059-0

У даному виданні висвітлюються всі складові, забезпечуючі викладання дисципліни «Основи банківської справи» у вищих навчальних закладах економічного профілю: навчальна і робоча навчальна програми; тексти лекцій; основні положення до повторення і самоконтролю; тестові завдання для проведення...     Детальніше

В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, Я.С. Янишин

Навчальний посібник – 456с.

ISBN 978-617-574-053-8

У навчальному посібнику розглядаються сучасні підходи до оцінки маркетингу, його суті, принципів, видів та функцій. У кожному розділі викладені теоретичні та методологічні засади для прийняття відповідних рішень та формування маркетингових стратегій. Практикум і тестові завдання...     Детальніше

Захарченко В. І., Меркулов М. М., Балахонова О. В.

Навчальний посібник – 353 с.

ISBN 978-617-574-041-5

У навчальному посібнику узагальнено моделі та методи при аудиті, які вже використані на практиці, а також розглянуті супутні питання організації аудиторської перевірки в частині планування аудиту, договірної роботи при аудиті, стратегії аудиторської перевірки, вивчення та оцінки...     Детальніше

Малахова Н. Б.

Навчальний посібник – 236 с.

ISBN 978-617-574-058-3

Розкрито зміст нормативної навчальної дисципліни, в якій поглиблюються мікроекономічні знання про сутність виробництва та витрат. Висвітлюються питання історії, теорії та практики маржинальної ме- тодології дослідження виробництва та витрат, їх взаємозв’язку у системній моделі виробничої функції на мікрорівні....     Детальніше

Під редакцією Чернеги О. Б.

Навчальний посібник – 544 с.

ISBN 978-617-574-046-0

У навчальному посібнику роз крито форми та принципи міжнародної економічної діяльності, розглянуто систему законодавчих та виконавчих органів влади України з регулювання міжнародної економічної діяльності держави; визначено особливості участі України у міжнародній торгівлі товарами та послугами;...     Детальніше

Р. М. Воронко, К. І. Ред- ченко, І. Г. Благун

Навчальний посібник – 522 с.

ISBN 978-617-574-031-6

У навчальному посібнику розкрито концептуальні основи фінансового обліку і звітності в зарубіжних країнах, розглянуто вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності, які забез печують однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі. Висвітлено сутність...     Детальніше

Корінєв В. Л., Кулішов В. В., Одягайло Б. М., Олійник І. В., Сазонец О. М.

Навчальний посібник – 384 с.

ISBN 978-966-2025-82-8

У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії та проблеми міжнародного маркетингу. Розкриваються тенденції процесу розвитку світогосподарських...     Детальніше

В. В. Липчук, Л. В. Погребняк

Льв ів: « М агн ол ія 2 00 6». – 352 с.

ISBN 978-617-574-037-8

Пропонована книжка про маркетингові дослідження всім тим, хто має намір використовувати результати маркетингових досліджень, або самостійно їх здійснювати. Вивчення дисципліни передбачає...     Детальніше

А. І. Мокій, І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова.

Навчальний посібник – 272 с.

ISBN 978-617-574-057-6

Розглядаються основні аспекти, форми та засоби процесу комерціалізації технологій та об’єктів патентного права. Приділяється увага міжнародному економічному співробітництву в сфері трансферу технологій та об’єктів патентного права, організації процесу комерціалізації технологій,...     Детальніше

Галушка Є. О., Охрімовський О. В., Гончарук Я. М.

Підручник, 2-е видання: доповнене та перероблене – 584 с.

ISBN 978-617-574-041-5

У підручнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу«Казначейська справа», подаються теоретичні та навчально-методичні матеріали, необхідністудентам...     Детальніше

П.П. Мазурок

Підручник.  –  432 с.

ISBN 978-617-574-033-0

За змістом підручник відповідає програмі курсу „Історія економіки та економічної думки”, який включено до навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. У розробці викладено авторське бачення еволюційних процесів розвитку економіки та економічної думки, яке супроводжується ілюстративно-пізнавальним...     Детальніше

Ходзінський К. Г., Мазурок П. П.

Навчальний посібник для студентів економічних навчальних закладів та економічної самоосвіти. – 148 с.

ISBN 966-8340-54-Х

В підручнику стисло подається матеріал по всіх розділах програми базового курсу. Посібником можуть скористуватись не лише студенти ВНЗ, які з певних причин не мають можливості вивчати великі за  обсягом підручники або інші...     Детальніше

В. І. Захарченко М. М. Меркулов О. В. Балахонова

Навчальний посібник. – 324 с.

ISBN 978-617-574-037-8

У навчальному посібнику розкривається основний зміст з курсу «Економіка підприємства». У стислій та доступній формі висвітлюються основні теоретичні поняття економіки підприємства, їх взаємозв’язок. Виходячи з основної цілі виробничої діяльності підприємства, спочатку розглядаються...     Детальніше

За ред. Чернеги О. Б.

Львів : «М аг нолія 200 6» – 384 с.

ISBN 978-617-574-061-3

У довіднику розглянуто основні терміни та поняття, які стосуються європейської інтеграції. В книзі подані установчі договори ЄС, ви- кладено суть основних складників концепції Європейських співто-
вариств і Європейського Союзу, правової та інституційної систем цих міжнародних утворень. Надано...     Детальніше

Реверчук С. К.

Навчальний посібник. – 264 с.

ISBN 978-617-574-032-3

У навчальному посібнику у стислому вигляді з’ясовуються особливості та проблеми розвитку грошово-банківських систем Італії, ФРН, Франції, Великобританії, Канади, США, Японії, Росії іПольщі у порівнянні з Україною. Для студентів фінансових спеціальностей, викладачів та практиків, усіх, хто цікавиться теорією грошей і...     Детальніше

І. М. Михайловська, А. В. Олійник

Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник . – 648 с.

ISBN 978-617-574-000-2

У навчальному посібнику розкривається сутність та механізм здійснення банківських операцій. Акцентовано увагу на поєднанні теоретичного та практичного викладу матеріалу в ілюстрованій формі. Структурно посібник складається з 7 модулів та 18 тем, згідно Галузевого стандарту...     Детальніше

В.С. Котковський, С.І. Головко, О.В. Нєізвєстна, К.В. Мстоян

Навчальний  посібник – Львів : “Магнолія 2006” . – 314 с.

ISBN 978-617-574-027-9

Навчальний посібник за своєю структурою охоплює всі елементи учбового циклу. Основною частиною є теоретичний матеріал, який розкриває цілісну систему побудови...     Детальніше

Лозовицький С. П.

Навчальний посібник.  – 466 с.

ISBN 978-617-574-034-7

У першій частині навчального посібника розкрито теоретичні та практичні засади аудиту. Розглянута концептуальна основа, зміст Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, їх призначення, структура, особливості їх використання на різних етапах аудиторської перевірки. У другій частині розкрито питання...     Детальніше

Чернега О. Б.

ISBN 978-966-2025-86-6

У навчальному посібнику розглядаються особливості сучасної міжнародної конкуренції, представлено методичні підходи до визначення рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції, підприємства та галузі, праналізовано механізми формування стратегії...     Детальніше

Березін О. В., Дуда С. Т., Міценко Н. Г.

Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006 – 308 с.

ISBN 978-617-574-018-7

Гриф надано Міністерством освіти та науки України
Стислий зміст
Тема 1. Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства
Тема 2. Оптимізація структури потенціалу підприємства
Тема 3. Парадигма управління потенціалом...     Детальніше

Пінішко В. С., Рудницька О. В.

Навч. посібник. – Львів: Навч. посібн. – Львів: «Магнолія 2006». – 212 с.

ISBN 978-966-2025-86-6

Навчальний посібник з питаннями і відповідями на них та завданнями і розв’язаннями їх охоплює п’ять найактуальніших тем ціно- і тарифотворення. У першій темі «Основи ціно- і тарифотворення» питання і відповіді щодо цін і тарифів та фундаментальних засад їх формування...     Детальніше

Антонюк Я. М.

Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006. – 334 c.

ISBN 978-617-574-029-3

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. Комерційна діяльність в умовах ринкової економіки
Тема 2. Суб’єкти та об’єкти комерційної діяльності
Тема 3. Формування господарських зв’язків суб’єктів на оптовому ринку
Тема 4. Організація...     Детальніше

Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Станасюк Н. С., Матюшко Ю. П., Чубай В. М., Оліховський В. Я., Бойчук Т. М., Хом’як Т. Р., Воськало В. І.

Навчальний посібник. За ред. Р. Л. Хом’яка, Н. С. Станасюк. – Львів: Магнолія 2006 – 315 c.

ISBN 978-966-2025-94-1

Навчальний посібник є збірником навчальних та нормативних матеріалів щодо практичного здійснення ревізії на підприємствах і в установах з метою...     Детальніше

І. Г. Скоморович

Навчальний посібник. – Львів: Видавництво ПП «Магнолія 2006» – 482 с.

ISBN 978-617-574-001-9

Розглянуто теоретичні та практичні засади здійснення банківських операцій в Україні, а також особливості та закономірності проведення окремих видів операцій. Визначено роль банків у розвитку вітчизняної економіки, механізми здійснення основних видів банківських операцій...     Детальніше

Поважний О. С., Орлова Н. С., Свечкіна А. Л.

Навч. посібник. — Львів. — 361 с.

ISBN  978-617-574-008-8 

Структура навчального посібника “Цінні папери і фондовий ринок” акцентує увагу на ключових елементах сучасного розвитку складових елементів та інструментів фондового ринку...     Детальніше

Пінішко В. С.

Навчальний посібник, – 292 с.

Навчальний посібник структурований на чотири теми. У першій темі “Основи ціно- і тарифоутворення” ціни і тарифи та їх формування розглядаються на макрорівні, теоретичні засади яких служать фундаментом і стартовим рубежем для наступних тем, в яких ціно- і тарифоутворення переносяться на мікрорівень, тобто на рівень суб’єктів ціно-...     Детальніше

Мицак О. В., Чуй І. Р.

Навчальний посібник, 2-ге вид. доп. і перероб. – 228 с.

ISBN 966-2025-14-6

Посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент», яка включена в навчальні плани підготовки фахівців із спеціальностей, де передбачено вивчення даного предмету. У ньому висвітлено навчальну програму, плани практичних...     Детальніше

Карпінський Б. А., Герасименко О. В.

Навчальний посібник. – 304 с.

ISBN 966-8340-64-7

Фінансово-інвестиційний словник містить близько 1500 термінів фінансово-інвестиційного спрямування, їх алфавітний покажчик, додатки та список рекомендованої літератури. Тлумачення термінів подано з урахуванням чинного законодавства України. Словник розрахований на широке коло читачів: починаючи...     Детальніше

Карпінський Б. А., Герасименко О. В.

Навчальний посібник. – 2-ге вид. – 272 с.

ISBN 966-8340-67-1

Вперше в навчальній літературі України всебічно розкрито взає­мо­зв’язок понять «фінанси» та «фінансова система», наведено типологізацію, прин­ципи побудови фінансової системи, систематизовано формульний апарат за­безпечення ефективності її функціонування, висвітлено передумови...     Детальніше

Біла О. Г.

Навч. посіб. – Львів – 383 с.

ISBN 978-966-2025-46-0

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації та управління фінансами підприємств, види і форми грошових розрахунків, формування і використання грошових доходів і прибутку; принципи і порядок оподаткування, організації оборотних коштів, кредитування; фінансове забезпечення відтворення...     Детальніше

Онисько С. М.

Підручник. – 265 с.
 
ISBN  966-8340-61-2

Фінансова санація одних підприємств та ефективне застосування ліквідаційних процедур до інших вимагає теоретико-методичного забезпечення фінансової санації та підготовки кваліфікованих фахівців у цій галузі. Одним з напрямків такої підготовки є вивчення дисципліни “Фінансова санація та банкрутство під­при­ємств”....     Детальніше

Власюк Н.І.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Львів: “Магнолія 2006”.
         
ISBN 978-966-2025-74-3

Навчальний посібник з курсу “Фінансовий аналіз” підготовлений відповідно до навчальної програми курсу. Структура посібника включає тексти лекцій, навчальні та тестові завдання, перелік питань для самоконролю,...     Детальніше

Онисько С. М., Марич П. М.

Підручник  для студентів вищих закладів освіти, – 2-ге вид., стереотипне –  367 с.

ІSBN 966-8340-26-4

Підручник підготовлено відповідно з типовою програмою дисципліни „Фінанси підприємств”. В ньому висвітлено особливості функціонування фінансів, показано організацію зберігання та ви­користання грошових засобів та про­ве­ден­ня розрахунків, формування...     Детальніше

І. Г. Костирко, Л. Б. Гнатишин, Л. П. Петришин, М. П. Гарасим ; за ред. І. Г. Костирка.

Навч. посібник – Львів :  Магнолія 2006 – 320 с.

ISBN 978-617-574-017-0

Викладено основи підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту у вищій школі із врахуванням міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку і аудиту, розвитку облікової думки в Україні та особливостей організації обліку...     Детальніше

Біла О. Г., Чуй І. Р.

Навч. посіб. – Львів  – 390 с.

ISBN 978-617-574-005-7

Посібник підготовлений в розрізі тем, передбачених новою освітньо-професійною програмою. В ньому представлено сучасні теоретичні підходи до вивчення сутності фінансів, становлення і розвитку фінансової науки, фінансової політики і фінансового права, податкової та бюджетної політики, фінансової безпеки держави,...     Детальніше

Благун І. Г., Сорока Р. С., Єлейко І. В.

Навчальний посібник – 314 с.

ISBN 966-2025-17-0

У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу “Фінанси” висвіт­лено сутність фінансів, їх функції та роль, розглянуто фінансову систему, фінансову політику і фінансовий механізм. Значна увага приділена таким темам, як доходи і видатки державного бюджету, податкова система, місцеві...     Детальніше

Гриб C. М.

Навчальний посібник – 224 с.

ISBN 966-8340-81-7

В навчальному посібнику подаються схеми, таблиці та формули, що розкривають зміст основних тем курсу “Фінанси підприємств”. Містить також деякі текстові коментарі. До кожної теми подано перелік основних термінів та понять, які бажано засвоїти, питання для самоконтролю, перелік літератури, з якою бажано...     Детальніше

Петрович Й. М., Захарчин Г. М.

Підручник. 2-ге вид., стереотипне.– 400 с.

ISBN  966-8340-19-1

В підручнику розглядаються концептуальні засади теорії організації виробництва, організація виробничого процесу на підприємстві , типи і методи організації виробництва та організація виробництва в умовах гнучких виробничих систем. Чільне місце від­ве­дено висвітленню організації...     Детальніше

Горлачук В. В., В’юн В. Г., Песчанська І. М., Сохнич А. Я. та інш.

Підручник / За ред. д. е. н., проф. Горлачука В. В., 2-ге вид., випр. і переробл. –  443 с.

ISBN  966-8340-59-0

В підручнику на основі вимог програми курсу “Управління земельними ресурсами” висвітлюються наукові основи використання земельних ресурсів та організаційно-правові, економічні, фінансові та екологічні аспекти сучасного...     Детальніше

Лойко Д. П.

Львів — 336 c.

ISBN 978-966-2025-94-1

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності, розглянуто основні відомості про управління якістю — поняття та категорії, еволюція підходів. Значна увага приділяється висвітленню вітчизняного та міжнародного досвіду з управління якістю. Викладено системи...     Детальніше

Аніловська Г. Я.,  Марушко Н. С., Томаневич Л. М.

Навч. посібник. – Львів: “Магнолія-2006”. – 375 с.

ISBN 978-966-2025-78-1      

У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу «Універ­ситетська освіта» висвітлено сутність Болонського процесу, необхідність і принципи адаптації вищої освіти України до європейського освітнього простору, кредитно­модульну систему організації...     Детальніше

Беднарчук М. С., Шумський О. В.

Підручник

ISBN 978-966-2025-34-7

У підручнику висвітлюються товарознавчі аспекти (основи виробництва, класифікація та характеристика асортименту і споживних властивостей, пакування, маркування, зберігання, транспортування та особливості національного і світового ринку) основних груп побутових меблів.
Підручник розрахований на підготовку...     Детальніше

Партин Г. О., Загородній А. Г., Корягін М. В.,  Височан О. С., Пилипенко Л. М., Янковська Л. А.

Навчальний посібник. – 2-ге вид. стереотип. – 240 с.

ISBN 966-8340-60-4

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлюються сутність, значення, предмет і метод бухгалтерського обліку, зміст і будова бухгалтерського балансу і звіту про...     Детальніше

Карпунь І. Н.

Навч. по­сіб­ник –  418 с.

ISBN  966-2025-23-5

У навчальному посібнику подано головні механізми управління санацією, реструктуризацією та банкрутством суб’єктів господарювання. Послідовно викладено економічний зміст, форми та порядок здійснення фінансового оздоровлення, обґрунтовано методику санаційного аудиту, органі­зації контролінгу та розробки стратегії...     Детальніше

Полікарпов І. С. , Шийко І. І., Шийко О. І.

Навчальний посібник–   304 с.

ISBN 78-966-2025-62-0   

У посібнику подані відомості про стан виробництва і споживання нагрівних приладів, про фактори, які формують їхній  асортимент і якість, споживні властивості й асортимент.
Посібник призначений для студентів товарознавчих та економічних спеці­альностей, пов’язаних зі сферою...     Детальніше

Я. І. Плахетко, І. П. Кінаш, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук, І. В. Яворський.

Навчальний посібник. – Львів –  400  с., Видання перше.

ISBN 978-966-2025-67-5

У посібнику викладений матеріал, що стосується асортименту основних товарів виробничої сфери та їхнього призначення. Одночасно подається коротка інформація про виробництво цих товарів, що сприяє кращому засвоєнню і розумінню...     Детальніше

Щурик М. В.

Навч. посібн. – 2-ге видання оновлене і доповнене. – 545 с.

ISBN 978-966-2025-57-6

Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної програми дисципліни «Статистика», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки і підприємства. У ньому висвітлені теоретичні, методологічні і методичні засади теорії статистики, що використовуються під час досліджень явищ і процесів суспільного життя з урахуванням міжнародних вимог статистики та обліку.
Друга частина навчального...     Детальніше

Супрун А. А., Зайвенко Т. О.

Навчальний посібник. Львів – 248 с.

ISBN 978-966-2025-59-0

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу “Страхові послуги”. У видані розглянуто страхові послуги як підсистему страхового ринку, охарактеризовано галузі та види страхування в розрізі послуг, що надаються. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний...     Детальніше

Шамровський О. Д.

Навч. посібник. — Львів — 275 с.

ISBN  978-966-2025-98-9

У навчальному посібнику викладаються основні поняття системного аналізу. У першу чергу, увага приділяється математичним моделям системного аналізу і способам їхнього вивчення. Розглядається велике коло проблем, починаючи від класичної механіки, і закінчуючи задачами екології й економіки. Широко застосовуються...     Детальніше

Полікарпов І. С., Семак Б. Д., Галик І. С., Терешкевич Н. А., Беднарчук М. С., Пелик Л. В.

Навчально-наочний посібник. – Львів: Магнолія 2006

ISBN 978-966-2025-85-9

У навчально-наочному посібнику розглянуто чинники формування асортименту і споживних властивостей одягово-взуттєвих товарів. Велику увагу приділено вивченню сучасного асортименту та оцінці якості цих товарів. Навчально-наочний...     Детальніше

Петрович Й. М., Банах Ю. В., Слобода Л. Я.

Навчальний посібник – 256 с.

ISBN 966-2025-30-9

В навчальному посібнику всебічно висвітлюються методичні і практичні питання сучасного підприємництва, етапи формування і організації функціону­вання підприємницької діяльності – від з’ясування сутності та ідеї започаткування власної справи до визначення організаційно-економічних чинників...     Детальніше

Манів З. О., Луцький І. М., Манів С. З.

Навчальний посібник – 562 с.

ISBN 966-2025-18-7

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України на­ка­зом № 444 від 07.06.2006 р. з напрямку 0301 “Економіка і підприємництво”. Згідно тематичного плану, навчальний посібник “Регіональна економіка” включає предмети: розміщення...     Детальніше

Доморадзька С. Г., Гладун Т. М., Фещур Р. В., Самотій Н. С.

Навчальний посібник  – 304 с.

ISBN 978-617-574-065-1

Розглядаються поняття і види прогнозів, на базі яких здійснюється макроекономічне планування, головні елементи методології прогнозування, форми і організація розробки макроекономічних програм і планів, регулювання і мотивація виконання макроекономічних планів....     Детальніше

Черкасова С. В.

Навчальний посібник. – Львів, Видавництво – 261 с.

ISBN 978-966-2025-87-3

Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” студентами вищих закладів освіти. Складений відповідно до навчальної програми дисципліни та враховує структуру курсу, визначену галузевим стандартом вищої освіти. В навчальному посібнику містяться викладення...     Детальніше

Башнянин Г. І.,  Шевчук Є. С.  та  ін.

Навчальний посібник /За редакцією д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і  к.е.н., доц. Є.С.Шевчука. –  3-те вид., переробл. і виправл. – 308 с.

ISBN 966-8340-20-5

Посібник підготовлений згідно ос­нов­них ви­мог програми курсу  “По­літ­економія”, затвердженої і ре­ко­мен­до­ваної Міністерством ос­віти і науки Ук­раїни. Розглядаються основи еко­но­мічного...     Детальніше

За ред. М. О. Данилюка.

Навч. посіб. – 531 с.

ISBN 978-966-2025-44-6       

У навчальному посібнику розглянуто питання  теорії, методики і практики планування та контролю діяльності промислових підприємств.
Призначений для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу та післядипломної освіти, а також може може бути...     Детальніше

Хміль Ф. І.

Навчальний посібник – 336 с.

ISBN 966-8340-16-7

В посібнику  містяться ситуації, ситуативні вправи, рольові ігри, тренінги, тести, які відображають практику управління господарсько-комерційною діяльністю під­при­ємств в умовах становлення ринкових від­носин в економіці України. Посібник при­значений для використання в навчальному процесі вищих навчальних...     Детальніше

Ярема Б. П., Маринець В. П.

Навчальний посібник – 224 с.

ISBN 966-8340-63-9

В навчальному посібнику на основі законодавчих та нормативних актів розглянуто сутність та елементи податкової роботи на сучасному етапі, охарактеризовано місце і роль органів державної податкової служби України в ефективному управлінні процесами адміністрування податків та у сфері державного...     Детальніше

Ярема Б. П., Маринець В. П. 

Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене  –  275 с.

ISBN 966-8340-45-0

У посібнику наведено практичні завдання з обчислення податків і зборів та складання податкової звітності. Він містить тестові завдання і бланки податкової звітності, що спрятиме засвоєнню теоретичного матеріалу та виробленню практичних навичок з податкової...     Детальніше

Онисько С. М., Тофан І. М., Грицина О. В.

Підручник / 3-тє видання,  виправлене і доповнене/ За загальною редакцією С. М. Онисько –  336 с.

ISBN  966-8340-13-2

У підручнику систематизовані теоретичні та методологічні основи функціонування по­дат­ко­вої системи в Україні на базі ді­ю­чо­го законодавства. Під­руч­ник під­готовлений на основі програми кур­су “Податкова...     Детальніше

Віднійчук-Вірван Л. А.

Навчальний посібник. – 190 с.

ISBN  966-8340-74-4

Підручник “Платіжні системи” складається із восьми розділів, у яких послідовно розглядаються питання теорії платіж­ної системи, дається концепція платіжної системи України, аналізуються технологічна інфраструктура вітчизняних і зарубіжних платіжних систем та питання електронних міжбанківських...     Детальніше

І. С. Полікарпов, І. І. Шийко, Л. Г. Ніколайчук

Підручник.

ISBN 978-966-2025-92-7

У підручнику наведено відомості про ринок електропобутових машин, фактори, які формують їхній асортимент і якість, їх електрообладнання, споживні властивості і асортимент.
Підручник призначений для студентів спеціальностей “Товарознавство і експертиза в митній справі”, “Експертиза...     Детальніше

Кулішов В. В.

Підручник для студентів вищих закла­­дів освіти. –  516 с.

ISBN 966-8340-51-5

Підручник підготовлено відповідно до основних вимог програми курсу “Осно­ви економічної теорії”, затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти і науки України. У ньому послідовно викладено теоретичні питання сучасної еконо­міч­ної науки та результати практики господарювання....     Детальніше

 Зюкова І. О.

Технології маркетингових досліджень. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти – 2009.

ISBN 978-966-2025-82-8

Навчальний посібник, розкриваючи технологію проведення маркетингових досліджень, особливості розробки та використання інструментів маркетингових досліджень має на меті сформувати світогляд фахівців, які здатні на науковій основі планувати,...     Детальніше

Власюк Н. І., Мединська Т. В.

Навчальний посібник . – Львів: «Магнолія-2006» –  230с.

ISBN 978-966-2025-64-4

Навчальний посібник висвітлює основні моменти теорії і практики оподаткування в Україні, організації та методики справляння податків і зборів, їх інформаційно-облікове забезпечення в контексті діючих нормативно-законодавчих актів, які розуміють цей процес.
Розрахований...     Детальніше

Мізюк Б. М.

Підручник. – Львів: Магнолія 2006 – 744 с.

ISBN 966-8340-57-4

Стратегічне управління, що розглядається як діяльність вищого керівництва в конкурентному середовищі ринкової економіки, становить важливу складову менеджменту підприємства. В підручнику комплексно охоплено становлення та розвиток стратегічного управління, основні процеси формування та реалізації...     Детальніше

Коваліско Н. В.

Навчальний посібник  –  328 с.

ISBN 966-2025-06-4

Методологічні засади соціологічного аналізу процесів соціальної транс формації розкрито на підставі цілої низки досліджень стратифікаційних процесів в українському суспільстві, з’ясовано їхню специфіку та підходи щодо їхнього вивчення.
На підставі багаторічних досліджень на регіо­нальному рівні...     Детальніше

Хоронжий А. Г.

Навчальний посібник  – 220 с.

ISBN 966-8340-70-1

Курс лекцій охоплює основні питання науки, мистецтва і культури соціального управління, а також досвід управління персоналом. Розкриваються передумови соціального управління, виникнення, становлення і розвиток науки управ­ління, наукових шкіл і утвердження наукових положень. Висвітлюється зміст і організаційна...     Детальніше

П. С. Березівський, Н. І. Михалюк

Навчальний посібник  / За ред. П. С. Бере­зівського – 443 с.

ISBN 966-8340-43-4

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни. У розділах і темах посібника висвітлено питання наукових основ організації виробництва  та планування  агропромислового комплексу, перед­умови і фактори виникнення та становлення АПК, зокрема...     Детальніше

Карпунь. І. Н.

Навчальний посібник – 432 с.

ISBN 978-966-2025-52-1

Подано головні механізми заходів, пов’язаних із санацією, реструктуризацією та банкрутством суб’єктів господарювання. Послідовно викладено економічний зміст, форми та порядок здійснення фінансового оздоровлення, обгрунтування методики санаційного аудиту, організації контролінгу та розробки, стратегії...     Детальніше

Карпунь І. Н.

Підручник. — Львів — 448 с.

ISBN 978-966-2025-43-9

Підручник “Санація підприємств” започаткований як базовий курс дисципліни, що інтенсивно розвивається в горні економічних наук; присвячений висвітленню логіки і принципів управління процесами фінансової санації та банкрутства суб’єктів господарювання. На основі використання закордонного досвіду та вітчизняної...     Детальніше

Гузенко О. П.

Навчальний посібник. – Львів – 336 с.

ISBN 976-966-2025-71-2

У навчальному посібнику схематично висвітлено основні елементи проектного фінансування, питання фінансового забезпечення інвестиційних проектів з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду. Послідовно розкриваються сутність і мотивація проектного фінансування, а також надається механізм...     Детальніше

Лавріненко Н. М., Латинін С. М., Фортуна В. В., Бескровний О. І.

Навч. посіб. – Львів. – 540  с.

ISBN 978-617-574-000-2

Посібник призначений для використання у навчальному процесі і для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей.
У посібнику викладено...     Детальніше

Гринів Л. С., Кічурчак М. В.

Навчальний посібник. — 464 с.

ISBN 978-966-2025-41-5

У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних статистичних даних та інших матеріалів авторами з’ясовано предмет, методологію та теорії...     Детальніше

Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Желябін В. О., Кириченко І. І., Ажажа М. А.

Навчальний посібник. – Львів. –  438с.

ISBN 978-966-2025-96-5 

У навчальному посібнику дається аналіз операційного менеджменту як дисципліни, науки, нового наукового напряму про концепції, методи, процедури, технологіії створення та функціонування операційної системи на виробничому підприємстві, виконання...     Детальніше

Лазановський П. П.

Навчально-методичний посібник. – 126 с.

ISBN 966-8340-83-3

У навчально-методичному посібнику розглядається методика розрахунку техніко-економічних показників книжкових видань на стадії їх видавничого опрацювання, а також практичні питання з вивчення...     Детальніше

Чорноморченко Н. В., Іванова І. С., Приймак Н.С.

ISBN 978-966-2025-90-3

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни складений у відповідності до програми курсу.
У навчальному посібнику висвітлюються найсуттєвіші аспекти обґрунтування господарських рішень, зокрема,...     Детальніше

Дудяк Р. П., Бугіль С. Я.

Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. – 360  с.

ІSBN 966-8340-03-5

Навчальний посібник містить теоретичні питання з основ біржової діяльності то­вар­но­го і фондового ринків, розглянуто види і особливості діяльності про­фе­сіоналів бір­жо­вої торгівлі на ос­но­ві світового досвіду, по­да­но зав­дан­ня для самоконтролю.
Для студентів вищих нав­ча­ль­них...     Детальніше

Медвідь Л. Г., Фостяк І. В.

Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Львів, – 356 с.

ISBN 978-617-574-003-3    

Посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Облік у банках». У ньому вміщено для кожної теми перелік...     Детальніше

Воронко Р. М.

Навч. посіб. – 744 с.

ISBN 978-966-2025-47-7     

У навчальному посібнику розкрито теоретичні і практичні засади фі­нан­сового обліку та звітності  в країнах з розвинутою інфраструктурою ринкових відносин; розглянуто вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності, які забезпечують однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її...     Детальніше

Лубенець С. В.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навчальний посібник. – Львів: ПП “Магнолія 2006”. – 298 с.

ISBN 978-966-2025-89-7

В навчальному посібнику систематизовано та викладено основні теоретичні відомості щодо побудови і застосування найбільш поширених моделей і методів прийняття рішень в економіці, аналізі й аудиті та фінансах. Наведено приклади...     Детальніше

Вієвська М. Г., Красовська Л. І., Шкіря Н. Л.

ISBN 978-966-2025-88-0

Навчальний посібник містить теоретичні та методичні матеріали для підготовки науково-педагогічних працівників до управління навчальною діяльністю, підвищення кваліфікації у сфері психолого-педагогічних, методичних компетенцій.
Представлений у посібнику матеріал ілюструється прикладами з практики викладання,...     Детальніше

Кулішов В. В.

Підручник. – 488 с.

ISBN 966-8340-17-5

У підручнику висвітлено основні теоретичні і проблеми мікро та макроеконо-мічного аналізу. Підручник носить системний характер і складений за норма­тивною програмою курсу «Мікроекономіка» та «Макроекономіка», що викла­дається студентам економічних спеціальностей. Забезпечує використання повного комплексу основних...     Детальніше

Хом’як Р. Л., Скибінська З. М.

Навчальний посібник. – 205 с.

ISBN 966-2025-04-9

У навчальному посібнику розкрито особливості ведення обліку на підприємствах малого бізнесу відповідно до програми навчальної дисципліни. Зокрема подано методику обліку діяльності малих підприємств, побудовану за наскрізними принципами, процедуру відкриття власної справи та методику аналізу...     Детальніше

Кулішов В. В.

Навчальний посібник, 2-ге видання. – 332 с.

ISBN 966-8340-17-5

У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми мікро­економічного аналізу. Посібник носить сис­темний характер і складений за нор­ма­тивною програмою курсу “Мікроекономіка”, що викладається студентам еко­но­міч­них спе­ціа­ль­нос­тей. Кожна тема по­сіб­ника містить тер­­­мінологічний...     Детальніше

Вірван-Віднійчук Л. А.

Навчальний посібник. – 214 с.

ISBN 966-8340-52-3

Навчальний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни “Міжнародні розрахунки і валютні операції”. Значна увага відводиться висвітленню питань валютних рахунків в міжнародних розрахунках, документам в зовнішньоторговельних операціях та умовам постачань, умовам та способам...     Детальніше

Вірван-Віднійчук Л. А.

Навчальний словник-довідник. — 311 с.

ISBN 966-8340-49-3

Книга містить базові категорії, поняття, терміни з наступних тем: стратегія міжнародного банківського бізнесу, зовнішньо-економічна банківська діяльність, платіжні системи, валюти країн світу, міжнародні валютно-фінансові організації, кредитні угоди, валютні ринки та валютні операції, глобальні економічні...     Детальніше

Гірняк О. М., Лазановський П. П.

Підручник, 3-тє видання, виправл. – 352 с.

ISBN 966-8340-10-8

У теоретичній частині висвітлено фундаментальні засади менеджменту: його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значна увага приділена питанням прийняття управлінських рішень, керівництва та лідерства, організації праці менеджера, комунікації та інформації в менеджменті...     Детальніше

В. Г. Топольник, М. А. Котляр.

Навчальний посібник. –  212 с.

ISBN 978-966-20-25-03-0

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, цілі стандартизації, основні нормативні...     Детальніше

За ред. О. Б. Чернеги.

Навч. посіб. – 2-е вид., оновл. і доп – 592 с.

ISBN 978-966-2025-49-1

У навчальному посібнику викладені основні питання стратегічного планування, прийняття рішень, організаційного розвитку міжнародних корпорацій; розглянуто особливості контролю і звітності фінансового менеджменту та соціальної відповідальності міжнародних корпорацій.
До кожного...     Детальніше

Т.А. Городня, А.Ф.Щербак

Навч. посіб. – Львів: “Магнолія 2006”, – 219 с.

ISBN 978-966-2025-72-9

Метою даного посібника є надання основ з математичних методів, використовуючи лінійне програмування, двоїсту пару задач лінійного програмування, елементи параметричного програмування, альтернативний оптимум та статистичні методи для проведення діагностичного економічного...     Детальніше

Батутіна А. П., Ємченко І. В., Троякова А. О.

Навчальний посібник. – 396 с.

ISBN 978-966-2025-38-5

Навчально-методичний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю “Товарознавство та комерційна діяльність”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Експертиза товарів та послуг”, ОКР “спеціаліст” та “магістр”. В навчально-методичному посібнику...     Детальніше

Чернега О. Б., Семенов А. А.,  Білозубенко B. C.

Навч. посіб. – 2-е вид., оновл. і доп. – Львів. –  346 с.

ISBN 978-966-2025-48-4 

У навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані з особливостями формування і реалізації стратегій розвитку окремих держав, міжнародних організацій і регіональних утво­рень у сучасних умовах зростання значущості зовнішніх факторів, посилення волатильності...     Детальніше

Корсікова Н. М. 

Навчальний посібник. – Львів.– 240 с.

ISBN 978-617-574-006-4

Навчальний посібник розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за  галузевим спрямуванням 0306 «Менеджмент і адміністрування» та 0305 «Економіка і підприємництво».
Посібник призначено для майбутніх менеджерів, економістів, осіб з середньою освітою, що самостійно вивчають...     Детальніше

Кулішов В. В.

Навчальний посіб­ник,  – 2-ге видання. – 256 с.

ISBN 966-8340-14-0

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні пробле­ми макро­економічного аналізу. Посібник носить системний характер і складений за нормативною програмою курсу “Макроекономіка”, що викладається студен­там економічних спеціальностей. Забезпечує використання повного комплексу основних...     Детальніше

Портна О. В.

Навчальний посібник. – 268 с.

ISBN 966-2025-01-4

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни “Контролінг”, яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з менеджменту.
У навчальному посібнику вміщено основні відомості про контролінг: його сутність, функції, види, основні завдання, місце у...     Детальніше

Орлова Н.С.

Навчальний посібник, Львів. –  209 с.

ISBN 978-617-574-009-5

Структура навчального посібника «Корпоративне управління (у схемах і таблицях)» акцентує увагу на ключових елементах сучасного корпоративного управління в Україні. У навчальному посібнику надано формалізований теоретичний та практичний матеріал викладений у десятьох розділах згідно з навчальною програмою...     Детальніше

Ходзінський К. Г., Мазурок П. П.

Навчальний посібник для студентів економічних навчальних закладів та економічної самоосвіти. – 148 с.

ISBN 966-8340-54-Х
В підручнику стисло подається матеріал по всіх розділах програми базового курсу.
Посібником можуть скористуватись не лише студенти ВНЗ, які з певних причин не мають можливості вивчати великі за обсягом підручники...     Детальніше

Шиян А. А.

Навчальний посібник. – 228 с.

ISBN 978-966-2025-24-8

Книга є навчальним посібником для початкового ознайомлення студентів з фундаментальними основами моделювання соціальних і економічних систем – усього того, що може бути об’єднане під єдиною назвою “Економічна кібернетика”.
Головне завдання книги – надати студенту такий обсяг знань, умінь і навичок, який буде...     Детальніше

Беда Ф. Б.

Навчальний посібник.– 2-ге вид., випр. і доповн.– 348 с.

ISBN 966-8340-80-9

У посібнику висвітлюються основні питання економіки підприємств, організації праці та виробництва на вугільних підприємствах України, розкрито методологію планування на сучасному етапі розвитку української вугільної примисловості.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних...     Детальніше

Пащенко І. Н.

Навчальний посібник. – 260 с.

ISBN 966-8340-78-7

У посібнику висвітлені основні програмні питання курсу .Економіка праці й соціально-трудові відносини.. Розкрита сутність, зміст та регулювання соціально-трудових відносин у галузі праці.
Викладені теоретичні, методичні та практичні питання формування і розвитку трудових ресурсів підприємства. Розглянуті...     Детальніше

Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М., Подгорна І.Є.

Навчальний посібник. – Львів. – 320 с.

ISBN 978-617-574-002-6

У навчальному посібнику розкривається програмний матеріал з теорії та практики економічного аналізу з ура­ху­­ванням специфіки діяльності під­приємств харчової та пере­робної промисловості, а саме: основні ключові по­нят­тя та визначення, теоретичні та тес­тові...     Детальніше

Єгорова І.Г., Матукова Г.І., Приймак Н.С.

Навч. посіб., Львів. – 336 с.

ISBN 978-966-2025-54-5

У посібнику послідовно викладено теоретичні відомості, методичні матеріали і практичні питання з економіки, організації та ефективності функціонування і розвитку інтегрованих структур – об’єднань під­приємств. Він відповідає програмі підготовки студентів освітньо-професійного...     Детальніше

Кулішов В. В.

Економічний довідник підприємця. – Львів: Магнолія-2006. –  162 с.

ISBN  978-966-2025-61-3

У довіднику наведені систематизовані стислі визначення економічних показників, за якими оцінюють підприємницьку діяльність. Подана методика, формули розрахунків та аналізу кожного показника.
Розрахований на студентів та викладачів економічного профілю, спеціалістів,...     Детальніше

Городня Т. А., Мойсеєнко І. П.

Навч. посіб. – Львів: “Маг­но­лія 2006”. –  282 с.

ISBN 978-966-2025-42-2             

У навчальному посібнику розглянуто особливості здійснення економіч­ної та фінансової діагностики вітчизняних підприємств у конкурентному ринковому середовищі. Докладно представлено методичний апарат діагностики, її зв’язок з інформаційно-аналітичними...     Детальніше

Кулішов В. В.

Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – 205 с.

ISBN  966-8340-66-3

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу “Економіка підприємства”. В ньому послідовно викладені економічні питання тео­рії та практики сучасного формування і розвитку економіки підприємства. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний...     Детальніше

Петрович Й. М., Кіт А. Ф., Кулішов В. В. та ін.

Підручник / За загальною редакцією Й. М. Петровивича., – 2-ге вид., стереотип­не. – 680 с.

ISBN 966-8340-20-5  

Підручник підготовлений згідно основних вимог програми курсу “Економіка підприємства”, затвердженої і рекомендованої  Мі­ні­стер­с­твом освіти і науки України. В ньому послідовно  викладено тео­ре­тич­ні і практичні питання...     Детальніше

Гринів Л. С.

Навчальний посібник. – 381 с.

ISBN 978-966-2025-93-4

У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні сучасні наукові концепції, парадигми та теорії екологічної економіки. Досліджено розвиток еколого-економічних вчень у світовій науці. Проаналізовано концепції Української шцоли фізичної економії. Розкрито суть просторово-економічного аналізу...     Детальніше

Міценко Н. Г.

Навчальний посібник

ISBN 978-966-2025-21-7

Дисципліна “Економіка підприємства” вивчає процес господарської діяльності підприємства як суб’єкта господарювання та первинної ланки національної економіки. Вона належить до дисциплін циклу природничо-наукової  та загальноекономічної підготовки студентів за фаховим спрямуванням “Економіка та підприємництво”,...     Детальніше

Кулішов В. В.

Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 184 с.

ISBN 966-2025-06-4

У навчальному посібнику викладено основні економічні питання та категорії у незвичній формі вивчення курсу економічної теорії, економіки підприємств, мікро- та макроекономіки тощо.
Посібник містить тести, проблемні запитання, ділові та економічні ігри, практичні задачі, економічні...     Детальніше

Михасюк І. Р., Швайка Л. А.

Підручник. – 220 с.

ISBN 966-8340-51-5

У підручнику, з врахуванням останніх наукових розробок зарубіжних та вітчизняних вчених розглядаються сутність, цілі і завдання державного регулювання економіки, теоретичні основи формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави, методи впливу держави на соціально-економічні процеси,...     Детальніше

Аранчій В.І., Бойко Л.М., Черненко Л.В.

Навч. посібник.– 300 с.

ISBN 978-617-574-004-0

Навчальний посібник підготовлено для проведення практичних занять та самостійного вивчення студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” напрямів підготовки “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”; відповідно до навчальної програми курсу “Гроші та кредит” та має на меті сформувати...     Детальніше

Мазурок П. П., Одягайло Б. М., Кулішов В. В., Сазонец О. М.

Навчальний посібник.— Львів.— 208 с.

ISBN 978-966-2025-77-4

У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії та проблеми глобальної економіки. Розкриваються тенденції процесу розвитку світо господарських зв’язків, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем. Посібник носить системний...     Детальніше

Благун І. Г., Воронко Р. М., Бучкович М. Л.

Навчальний посібник. – 224 с.

ISBN 966-2025-15-4

Навчальний посібник призначений для самостійного опрацювання курсу “Бюджетний менеджмент”. Посібник складається з типової прог­рами, опорного конспекту лекцій, планів семінарських і практичних занять, тестових завдань, термінологічного словника, питань підсумкового контролю,...     Детальніше

Осмятченко Л. М., Шевчук В. С.

Навчальний посібник. – 196 с.

ISBN 966-8340-76-0

Навчальний посібник підготовлений згідно з вимогами програми курсу “Бухгалтерський облік”, що викладається студентам вищих навчальних закладів економічного профілю.
В посібнику послідовно викладено теоретичні питання основ бухгалтерського обліку. Для засвоєння теоретичної частини запропоновані...     Детальніше

Бачинський В. І., Куцик П. О., Медвідь Л. Г., Попітіч Т. В.

Навч. посіб. – Львів. – 420 С.

ISBN 978-617-574-00-71

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”. У ньому розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського...     Детальніше

Лукашова І. О., Головащенко О. М.

Навчальний посібник для студентів денного і заочного відділень спеціальностей «Облік і аудит» та «Міжнародна економіка». – 288 с.

ISBN 978-966-2025-63-7

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності» відображає специфіку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва. У посібнику розглядається купівля-продаж...     Детальніше

Беднарчук М. С., Полікарпов І. С.

Підручник.– 365 с.

ISBN 978-966-20-25-03-0

Висвітлюються ключові слова і поняття у сфері біржової торгівлі товарами (сформовано глосарій термінів); класифікація, сучасні вимоги та загальна характеристика біржових товарів; товарознавча характеристика непродовольчих товарів, якими торгують провідні товарні біржі світу (металів, лісопродукції, нафти,...     Детальніше

Шкіря Н. Л., Нікульникова Т. Г., Залізняк Н. В.

Навчальний посібник. – 224 с.

ISBN 966-2025-05-7

Навчальний посібник надає можливість забезпечити підготовку із дисципліни “Аудит”, що є нормативною дисципліною професійної підготовки для студентів, які навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”.
У навчальному посібнику викладено теоретичні питання основ аудиту відповідно ...     Детальніше

Карпунь І. Н.

Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання: монографія. – 440 с.

ISBN 978-966-2025-51-4

Комплексно досліджені сучасні підходи фінансових антикризових заходів на вітчизняних підприємствах. Розглядаються основні фактори негативного впливу на фінансову стійкість і платоспроможність суб’єктів господарювання і шляхи його...     Детальніше