.

Гребеньков Г. В, Красноносов Ю. М., Смоктій А. О., Тимченко О. В.

Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”. – 229 с.

ISBN 978-617-574-001-9

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфліктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх виникнення і тактику дій щодо розв’язання з урахуванням професійної спрямованості підготовки майбутніх правознавців.
Видання призначено для курсантів і студентів відомчих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, а також для всіх, хто цікавиться актуальними питаннями конфліктології, проблемами її наукового пізнання.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Лекція № 1. Вступ до конфліктології
Лекція № 2. Історія розвитку конфліктологічної думки. Становлення конфліктології як науки
Лекція № 3. Конфлікт як соціальне явище
Лекція № 4. Психологічна природа конфлікту
Лекція № 5. Управління конфліктами
Лекція № 6. Конфлікти в правоохоронній діяльності