.

Кордон М. В.

Навч. посіб. – Львів: Магнолія 2006. – 336 с.

ISBN 978-617-574-014-9

Розглядається історія української культури – від первісного суспільства до початку ХХІ століття. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах української історії.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стистий зміст
Розділ 1. Обсяг і зміст поняття „Українська культура”
Розділ 2. Дохристиянський період української культури
Розділ 3. Культура Київської Русі
Розділ 4. Українська культура литовсько-польської доби (XIV – перша половина XVII ст.)
Розділ 5. Києво-Могилянська академія як центр освіти і науки в Україні
Розділ 6. Феномен бароко в українській культурі
Розділ 7. Українська культура на зламі епох (XVIII ст.)
Розділ 8. Українська культура першої половини ХІХ ст. Дворянський період
Розділ 9. Українська культура ХІХ ст. Народницький період
Розділ 10. Українська культура ХІХ ст. Модернийперіод
Розділ 11. Український культурний рух періоду Першої світової війни
Розділ 12. Українська культура між двома світовими війнами
Розділ 13. Післявоєнний період та „відлига” 60-х років в українській культурі
Розділ 14. Культура незалежної України: проблеми та перспективи розвитку