.

Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В. В.

Навч. посібник. – 456 с.

ISBN 978-966-2025-56-9

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.
Призначається для студентів, що навчаються з анапрямами галузей знань “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика” і “Системна інженерія” та споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Частина 1. Теоретичні основи баз даних
Розділ 1. Основи комп’ютерного опрацювання даних
Розділ 2. Моделі баз даних
Розділ 3. Реляційна модель баз даних
Розділ 4. Реляційна алгебра
Розділ 5. Реляційні числення
Частина 2. Опрацювання баз даних
Розділ 6. Елементи середовища СУБД MS Access
Розділ 7. Проектування бази даних реляційного типу
Розділ 8. Проектування запитів бази даних
Розділ 9. Проектування засобів уведення та редагування даних
Розділ 10. Розроблення форм вихідних документів
Розділ 11. Розроблення керуючого інтерфейсу інформаційної системи
Розділ 12. Розроблення Web-сторінок доступу до даних
Частина 3. Проектування баз даних
Розділ 13. Визначення та опис предметної області
Розділ 14. Модель «сутність-зв’язок»
Розділ 15. Логічна структура бази даних
Розділ 16. Виконання операцій реляційної алгебри
Розділ 17. Структура та вимоги до курсової роботи