.

Пасічник В. В., Шаховська Н. Б.

Навчальний посібник.– 496 с.

ISBN 978-966-2025-18-7

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 8.080405 “Інтелектуальні системи” прийняття рішень. Згідно з тематичним планом, навчальний посібник “Сховища даних” включає предмет “Технології сховища даних”. У ньому послідовно викладені теоритичні, методологічні та прикладні аспекти проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних, які розробляються з метою розв’язання аналітичних задач проблемної області.
Призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та  керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з проектування та супроводження сховищ даних.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Структурно-логічна система освітньо-наукового напряму «Інженерія даних та знань»
Розділ 2. Алгебраїчна система. Відображення логічних моделей даних у вигляді алгебраїчних систем
Розділ 3. Реляційні бази даних
Розділ 4. Темпоральні бази даних
Розділ 5. Ненормалізовані бази даних
Розділ 6. Багатовимірні бази даних
Розділ 7. Сховища даних
Розділ 8. Проектування структури сховища даних
Розділ 9. Інтеграцій даних
Розділ 10. Агрегація даних
Розділ 11. Простори даних
Розділ 12. Системи зберігання даних. Віртуалізація сховища даних
Розділ 13. OLAP-системи
Розділ 14. Інтелектуальний аналіз даних
Розділ 15. Засоби створення сховищ даних