.

Пасічник О. В., Пасічник В. В.

Підручник. – Львів. – 520 с.

ISBN 978-966-2025-33-0

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика” і “Системна інженерія” та споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Cтислий зміст
Модуль 1. Автоматизоване створення і підтримання веб-ресурсів
Модуль 2. Основи мови HTML
Модуль 3. Графіка, аудіо- та відеоінформація на веб-сторінках
Модуль 4. Графічний редактор веб-сайтів
Модуль 5. Каскадні аркуші стилів і динамічні веб-сайти
Модуль 6. Хостинґ та популяризація сайтів
Модуль 7. Дизайн веб-сайтів