.

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина

Підручник. Видання третє, виправлене та доповнене – Львів. – 432 с.

ISBN 978-966-2025-76-7

У підручнику викладено основні поняття та методи дискретної математики. Окрім таких розділів, як математична логіка, теорія множин і відношень, комбінаторний аналіз, теорія графів, основи теорії кодів, теорія булевих функцій, основи теорії формальнихмов та алгоритмів, розглянуто також теорію складності обчислень. Виклад матеріалу супроводжується багатьма докладно розібраними прикладами, кожний розділ завершується збірником задач для самостійного розв’язування та списком комп’ютерних проектів для індивідуальних завдань За змістом та обсягом підручник відповідає навчальним планам дисципліни «Дискретна математика» для студентів базових напрямів «Комп’ютерні науки», «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія», «Інформатика», «Прикладна математика» та «Системний аналіз». Ним можуть скористатись аспіранти та викладачі вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Основи: логіка і методи доведення, множини, функції
Розділ 2. Комбінаторний аналіз
Розділ 3. Теорія графів
Розділ 4. Дерева та їх застосування
Розділ 5 . Від ношення
Розділ 6. Основи теорії коду вання
Розділ 7. Бу леві функції
Розділ 8 . Мови, граматики та автомати
Розділ 9 . Основи теорії алгоритмі в
Розділ 10 . Комбінаторні задачі та складність обчислень