.

 Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук

Навчальний посібник. –  216 с.

ISBN 978-966-2025-95-8

У посібнику розглядаються статичні й динамічні структури даних і методи роботи з деревами та графами. Проаналізовано алгоритми пошуку та сортування. Уводиться поняття хеш-функції та подаються правила її вибирання.
Проаналізовано поняття обчислювальної складності, визначено класи алгоритмів та задач.
Буде корисним для студентів, що навчаються за напрямом підготовки  фахівців «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз».

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Базові поняття теорії алгоритмів
Розділ 2. Поняття структури даних. Рівні подання структур даних
Розділ 3. Структурні та лінійні типи даних
Розділ 4.  Зв’язний розподіл пам’яті
Розділ 5. Хешування даних
Розділ 6. Нелінійні структури даних: дерева
Розділ 7. Нелінійні структури даних: граф
Розділ 8. Алгоритми пошуку
Розділ 9. Алгоритми сортування
Розділ 10. Жадібні алгоритми