.

Буров Є. В.

Підручник. – 262 с.

ISBN  966-8340-69-8

Підручник “Комп’ютерні мережі” висвітлює базові принципи побудови, функціювання та налаштування комп’ютерних мереж.
Підручник складається з чотирьох частин. Перша частина присвячена базовим архітектурним принципам, в ній висвітлено також середовища передавання даних, сигнали та коди комп’ю­терних мереж. У другій частині розглянуто головні класи мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, глобальні, безпровідні мережі. Третя частина детально розглядає протоколи та серві­си мережі TCP/IP. Четверта частина присвячена інформаційним технологіям комп’ютерних мереж.
Крім теоретичного матеріалу, підручник міс­тить питання для самоконтролю та лабораторні роботи.
Підручник призначено для вивчення курсу “Комп’ютерні мережі” студентами комп’ютерних спеціальностей.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Частина І. Основи мережевих технологій
Тема 1. Вступ до мережевих технологій (історія, загальна характеристика)
Тема 2. Головні архітектурні принципи км
Тема 3. Середовища передавання в км
Тема 4. Сигнали та коди. Протоколи фізичного рівня
Частина ІІ. Технології інтерфейсних, локальних та глобальних комп’ютерних мереж
Тема 5. Технології інтерфейсних мереж
Тема 6. Локальні мережі
Тема 7. Безпровідні мережі
Тема 8. Об’єднання локальних мереж
Тема 9. Мережеві технології “останньої” милі та домашні мережі
Тема 10. Глобальні мережі
Частина ІІІ. Протокольний стек TCP/ip
Тема 11. Загальна характеристика, будова та функціонування мережі tcp/ip
Тема 12. Базові протоколи стеку tcp/ip
Тема 13. Служба dns
Тема 14. Інші протоколи мережі tcp/ip
Частина іv. Інформаційні технології та Іnternet
Тема 15. Internet та технології інформаційних мереж
Тема 16. Розподілені архітектури мережевих обчислень
Тема 17. Технології групової роботи