.

Гамола О. Є., Коруд В. І., Мадай В. С., Мусихіна Н. П.

Навч. посіб.  – Львів. – 194 с.

ISBN 978-966-2025-60-6

Навчальний посібник містить текстові задачі, методику розв’язку типових задач і задачі для самостійного опрацювання з усіх розділів електротехніки, що відповідає вимогам Болонської угоди.
Навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни електротехніка і рекомендований студентам вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. Наявність великої кількості методичного матеріалу та питань тестового характеру визначає його як основну компоненту для студентів всіх спеціальностей закладів І – ІІ рівнів акредитації.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Основні величини електричного кола. Лінійні електричні кола постійного струму
Розділ 2. Лінійні електричні кола зміного струму
Розділ 3. Трифазні електричні кола
Розділ 4. Електричні кола несинусоїдного струму
Розділ 5. Перехідні процеси лінійних електричних кіл
Розділ 6. Вимірювання електричних величин
Розділ 7. Магнітні кола постійного струму
Розділ 8. Трансформатори
Розділ 9. Трифазні асинхронні двигуни
Розділ 10. Електричні машини постійного струму
Розділ 11. Електропривід та основи електро-постачання
Розділ 12. Олімпіадні задачі з електротехніки