.

Бакушевич Я. М., Капаціла Ю. Б.

Навчальний посібник. – Львів. – 312 с.

ISBN 978-966-2025-53-8

Навчальний посібник висвітлює предмет та основні поняття інформатики, історії створення та розвитку, класифікацію і будову комп’ютерів, експлуатаційне обслуговування і програмне забезпечення ЕОМ. Подаються відомості про операційні системи MS-DOS, текстовий редактор Microsoft Word, Microsoft Exel. Значну увагу автори приділяють питанням роботи з архівами, з інтернетом та електронною поштою, боротьбі з комп’ютерними вірусами, керування базами даних та створення презентацій на ПК.
Призначений для студентів усіх форм навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, а також для тих, хто прагне самостійно набути знання про комп’ютерні технології й уміння працювати з ПК.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
ТЕМА 1. Предмет та основні поняття інформатики
ТЕМА 2. Історія створення, розвитку та класифікація комп’ютерів
ТЕМА 3. Будова комп’ютера
ТЕМА 4. Експлуатаційне обслуговування ЕОМ
ТЕМА 5. Загальна характеристика програмного забезпече-ння ЕОМ
ТЕМА 6. Операційна система MS-DOS
ТЕМА 7. Операційна система Microsoft Windows XP
ТЕМА 8. Робота з архівами
ТЕМА 9. Боротьба з комп’ютерними вірусами
ТЕМА 10. Файловий менеджер Total Commander
ТЕМА 11. Текстовий редактор Microsоft Word
ТЕМА 12. Табличний процесор Microsoft Excel
ТЕМА 13. Системи управління базами даних
ТЕМА 14. Створення презентацій на персональному комп’ютері
ТЕМА 15. Робота з Internet та електронною поштою