.

Бедрій Я. І., Піча В. М.

Короткий навчальний словник-довідник /За ред. В.М. Пічі. – Львів: Магнолія 2006. – 217с.

ISBN 966-2025-07-1

Словник-довідник достатньо повно і в доступній формі розкриває зміст найбільш вживаних термінів і понять  пов’язаних з безпекою життєдіяльності людини.В додатках наводиться найважливіший інформаційно-довідковий матеріал з різних аспектів безпеки життєдіяльності людини у сучасних умовах .
Розрахований на викладачів та студентів вищих навчальних закладів та інших навчальних установ, а також для тих, хто займається самоосвітою.