.

Цвєткова Л. Б.

Навчальний посібник. – 410 с.

ISBN 978-966-2025-40-8

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Тема 1. Розчини
Тема 2. Електропровідність розчинів. Закон розбавлення
Тема 3. Перший закон термодинаміки
Тема 4. Термохімія. Закон Гесса. Закон Кірхгоффа
Тема 5. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Термодинамічні потенціали
Тема 6. Фазова рівновага в гетерогенних системах
Тема 7. Хімічна рівновага
Тема 8. Електрохімія. Розчини електролітів
Тема 9. Хімічна кінетика
Тема 10. Кінетика електродних процесів. Корозія