.

Гушко С. В., Шайкан А. В.

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.– 320 с.

ISBN 966-8340-75-2

Серед найбільш важливих і масових сфер, в яких інформаційні системи відіграють вирішальну роль, особливе місце займає сфера управління.
Досвід господарювання зарубіжних промислових компаній в умовах ринкової економіки довів, що найбільш надійним способом поліпшення стану обліку і управління є впровадження сучасних управлінських інформаційних систем.
Посібник систематизований і складений за нормативною програмою курсу “Управлінські інформаційні системи”. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал або самостійно опанувати його.
Розрахований на викладачів, студентів та аспірантів факультетів, відділень еконо­мічного спрямування. Може бути використаний на курсах підвищення кваліфікації працівників, а також може бути використаний на практиці під час підготовки до атестації на звання професійного бухгалтера або аудитора.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Концептуальні основи управлінських інформаційних систем
Розділ 2. Принципи побудови управлінських інформаційних систем
Розділ 3. Інструментальні засоби для роботи користувача
Розділ 4. Новітні інформаційні технології та їх  класифікація
Розділ 5. Оцінка економічного ефекту від впровадження інформаційних систем
Розділ 6. Інформаційна безпека економічних систем