.

Пушак Я. С., Лозовий Б. Л.

Навчальний посібник. – 2-ге вид., доповн.

ISBN 966-2025-27-8

Навчальний посібник з теорії ймовірностей та математичної статистики відповідає програмам з курсу теорії ймовірностей і математичної статистики для економічних спеціальностей, а також програмі з вищої математики інженерно-технічних спеціальностей. Його мета Ї забезпечити ґрунтовне засвоєння теоретичних положень та практичних навиків, допомогти в самостійному вивченні названої дисципліни.
Посібник складається з двох частин – теорії ймовірностей та елементів математичної статистики і розділений на 14 розділів. У кожному розділі викладено основи теоретичних положень і розв’язані задачі, які ілюструють теоретичний матеріал, а також наведені задачі, які пов’язані з відповідними інженерно-економічними спе­ціальностями студентів.
Посібник рекомендовано студентам, аспірантам та викладачам.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Випадкові події
Розділ 2. Основні теореми
Розділ 3. Схема повторних незалежних випробувань
Розділ 4. Числові характеристики дискретних випадкових величин
Розділ 5. Закон великих чисел
Розділ 6. Закон розподілу неперервних випадкових величин
Розділ 7. Числові характеристики неперервних випадкових величин
Розділ 8. Показниковий закон розподілу
Розділ 10. Система двох випадкових величин
Розділ 11. Елементи математичної статистики
Розділ 12. Статистичні оцінки параметрів статистичного розподілу
Розділ 13. Методи розрахунку збірних характеристик вибірки
Розділ 14. Елементи теорії кореляції
Розділ 15. Задачі для контрольних завдань