.

Лозинський А. О., Мороз В. І., Паранчук Я. С.

Навч. посібник. – 2-ге вид., доповн. – 215 с.

ISBN 966-8340-84-1

У посібнику подається опис і на конкретних задачах електромеханіки показано використання найрозповсюдженіших сучасних математичних пакетів MathCAD і MATLAB. Значну увагу надано вивченню засобу імітаційного моделювання Simulink, що входить до складу пакета MATLAB. Виклад матеріалу супроводжується численими прикладами, що сприяє глибокому вивченню і кращому засвоєнню практичної роботи у середовищах цих пакетів.
Призначений для студентів навчальних закладів III-го і IV-го рівнів акредитації електромеханічних і електротехнічних спеціальностей, а також може бути корисним для бажаючих самостійно опанувати та використовувати ці пакети для виконання наукових та інженерних розрахунків.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Робота в пакеті MathCAD
Розділ 2. Основи роботи в середовищі пакета MATLAB
Розділ 3. Засоби пакета для аналізу та синтезу систем керування
Розділ 4. Середовище для дослідження поведінки систем – simulink
Розділ 5. Моделювання електромеханічних систем