.

Бондаренко С. Г.

Навчальний посібник, – 567 с.

ISBN 966-8340-85-X

Викладено основні поняття і положення технології машинобудування, системні принципи розробки технологічних процесів механоскладального виробництва. Висвітлено основи теорії базування, розмірного аналізу конструкцій та технологій, основи прийняття технологічних рішень, забезпечення якості виробів, підвищення продуктивності і зменшення собівартості продукції.
Призначено для студентів-механіків конструкторсько-технологічної спеціалізації технічних вузів. Може бути корисним для фахівців механоскладального виробництва.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
1. Виробничий і технологічний процеси
2. Машина як об’єкт виробництва
3. Виробнича і технологічна системи
4. Технологічне забезпечення якості виробів
5. Основи розмірного аналізу конструкції і технологічного процесу
6. Основи базування деталей і заготовок
7. Формування потрібної точності обробки деталей
8. Формування потрібних властивостей матеріалу деталі
9. Надійність технологічних процесів та систем
10. Основи розробки технологічного процесу виготовлення машини
11. Формування технологічного процесу складання машини
12. Формування технологічного процесу механічної обробки заготовок деталей машин
13. Припуски на обробку
14. Нормування трудових витрат на виконання технологічного процесу
15. Технологічні методи підвищення продуктивності і зменшення виробничої собівартості
16. Технологічний потенціал механоскладального виробництва