.

Н. В. Грекова, О. М. Лазарєва, О. А. Любович,  Д. М. Онопрієнко, В. І. Шемавньов

Навчальний посібник / За ред. професора В. І. Шема­вньо­ва. — Дніпропетровськ: ДДАУ.

ISBN  978-966-2025-73-6

В навчальному посібнику розглянуті біологічні особливості культур, їх розміщення у сівозмінах, способи посіву та розмноження, технології вирощування основних овочевих рослин, в тому числі за крапельного зрошення. Приділена увага особливостям вирощування малопоширених, але перспективних овочевих рослин в Україні. Матеріал доповнений історією кожної овочевої культури, їх харчовими та лікарськими особ­ливостями.
Матеріал підготовлений у відповідності з програмою навчальної дисци­пліни «Овочівництво» і призначений для самостійної роботи студентів аграрних спеціальностей, може бути корисним керівникам, фахівцям агропромислового комплексу, фермерам, а також власникам присадибних ділянок.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Біологічні основи овочівництва
Розділ 2. Сівозміни з овочевими рослинами
Розділ 3. Способи посіву та розмноження ово­чевих культур
Розділ 4. Овочеві культури групи капуст
Розділ 5. Плодові овочеві культури родини пасльо­нових
Розділ 6. Столові коренеплоди
Розділ 7. Овочеві культури родини гарбузових
Розділ 8. Баштанні культури
Розділ 9. Цибулинні овочеві культури
Розділ 10. Картопля
Розділ 12. Багаторічні овочеві культури
Розділ 13. Овочеві культури родини бобових і кукурудза цукрова
Розділ 14. Особливості вирощування овочевих культур при краплинному зрошенні