.

Стахів П. Г., Коруд В. І., Гамола О. Є.

Підручник. – 208 с.

ISBN 966-8340-06-X

У підручнику подано основні властивості су­часних напівпровідникових елементів, їх прин­цип роботи та електричні характеристики. Розглянуто роботу функціональних елементів електроніки, подано рекомендації щодо їх практичного використання та основи роз­ра­ху­нку їх основних параметрів.
Для студентів неелектротехнічних спе­ціа­ль­ностей вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Елементи напівпровідникової електроніки
Розділ 2. Електронні ключі
Розділ 3. Випростувачі змінного струму
Розділ 4. Згладжувальні фільтри
Розділ 5. Стабілізатори напруги
Розділ 6. Підсилювачі електричних сигналів
Розділ 7. Операційні підсилювачі.
Розділ 8. Генератори гармонійних коливань
Розділ 9. Генератори імпульсів..
Розділ 10. Генератори лінійно-змінної напруги
Розділ 11. Перетворювачі частоти
Розділ 12. Логічні операції та елементи
Розділ 13. Тригери.
Розділ 14. Перетворювачі інформації.
Розділ 15. Інтегральні схеми
Розділ 16. Компоненти мікропроцесорів
Розділ 17. Системи керування
Розділ 18. Алгоритми розрахунку пристроїв електроніки