.

Стахів П. Г., Коруд В. І., Гамола О.Є., Чернівчан В.Я., Мусихіна Н. П.

Навчальний посібник, – 2010. – 225 с.

ISBN 966-8340-53-1

У навчальному посібнику подано відомості про основні елементи сучасної електроніки та їх властивості. Наведено принципи побудови мікроелектронних схем, а також розглянуто роботу основних функціональних пристроїв електроніки.
Посібник містить приклади розрахунку та методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму.
Для студентів неелектричних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Гриф надано  Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
Розділ 1. Напівпровідникові елементи
Розділ 2. Випростувачі змінного струму та згладжувальні фільтри
Розділ 3. Електронні ключі і стабілізатори напруги
Розділ 4. Інвертори та перетворювачі частоти
Розділ 5. Підсилювачі електричних сигналів
Розділ 6. Операційні підсилювачі
Розділ 7. Генератори електричних сигналів
Розділ 8. Логічні елементи та тригери
Розділ 9. Перетворювачі інформації
Розділ 10. Мікропроцесори
Розділ 11. Мікроелектроніка. Інтегральні схеми