.

Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Гнатишин Я. М.

Навчальний посібник – 188 с.

ISBN 978-966-2025-39-2    

Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії.
До кожного розділу подано приклади реальних задач за матеріалом розділу та їх розв’язання.
Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та інженерних пра­цівників, що займаються вивченням та дослідженням джерел нетрадиційної енергетики.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
Розділ 1. Використання нетрадиційних джерел енергії (нде)
Розділ 2. Сонячна енергетика
Розділ 3. Гідроенергетика
Розділ 4. Вітроенергетика
Розділ 5. Біопаливо
Розділ 6. Геотермальна енергія