.

Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. / М.С.Регеда, В.Й.Кресюн, І.Г.Гайдучок, В.М.Фрайт та ін. За редакцією М.С.Регеди, В.Й. Кресюна. – 844 с.

У підручнику на сучасному рівні описано невідкладні стани в терапії, хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, стоматології, оториноларингології, офтальмології. Окремо висвітлено отруєння, нещасні випадки, термінальні стани. Особливу увагу звернуто на діагностику, невідкладну допомогу та принципи лікування хворих на невідкладні стани.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів, фельдшерів, медсестер.

Стислий зміст
Частина І. Невідкладні стани в терапії
Частина ІI. Невідкладні стани в неврології та психіатрії
Частина ІII. Окремі невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб
Частина ІV. Невідкладні стани та фармакотерапія в клінічній педіатрії
Частина V. Нещасні випадки
Частина VI. Термінальні стани
Частина VII. Гострі отруєння
Частина VIII. Невідкладні стани в хірургії
Частина X. Невідкладні стани в стоматології
Частина XI. Невідкладні стани в оториноларингології
Частина XII. Невідкладні стани в офтальмології
Частина XIII. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

рубрика: Медичні науки