.

Іванишин Т. В., Мазепа С. С.

Навч. посіб.  – Львів: “Магнолія 2006”. – 354 с.

ISBN 978-966-2025-69-9

У навчальному посібнику подано теорію побудови та технічні характеристики систем автоматики й елементів систем автоматичного керування виробничими процесами лісового комплексу. Висвітлено загальні основи автоматичного регулювання неперервними технологічними процесами та теоретичні основи логічного керування дискретними процесами на лісових і деревообробних підприємствах. Розглянуто автоматизацію типових технологічних процесів лісоскладських робіт. Викладено елементи теорії та застосування автоматизованого електроприводу для деревообробного обладнання. Описано напрямки автоматизації технологічних процесів гідротермічного оброблення деревини та деревних матеріалів на деревообробних підприємствах. Наведено загальну характеристику автоматичних ліній лісового комплексу та способи їх компонування.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ
РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
РОЗДІЛ 3. ПЕРВИННІ ЕЛЕМЕНТИ АВТОМАТИКИ
РОЗДІЛ 4. ПРОМІЖНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
РОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧІ МЕХАНІЗМИ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
РОЗДІЛ 6. основИ теоріЇ автоматичного регулювання
РОЗДІЛ 7. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АВТОМАТИЧНОГО ЛОГІЧНОГО КЕРУВАННЯ
РОЗДІЛ 8. СХЕМИ  КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУННИМИ ВИКОНАВЧИМИ МЕХАНІЗМАМИ
Розділ 9. Автоматизація технологічного процесу
Розділ 10. Автоматизація процесу очищення дерев
Розділ 11. Автоматизація процесу кряжування стовбурів на сортименти
Розділ 12. Автоматизація сортування круглих лісоматеріалів
Розділ 13. Автоматизація обліку круглих лісоматеріалів
РОЗДІЛ 14. АВТОМАТИЗОВАНИЙ  ЕЛЕКТРОПРИВОД
РОЗДІЛ 15. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГІДРОТЕРМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ
Розділ 16. Автоматичне керування режимами гарячого пресування деревних матеріалів
Розділ 17. Автоматичні лінії лісопромислового комплексу