.

Сонько С. П., Жупінас С. І., Пліщенко С. С., Янчевський А. С., Віннік Н. В., Голубкіна О. М.

Навчальний посібник / За редакцією С. П. Сонько. – 232 с.

ISBN 966-8340-71-х

В навчальному посібнику узагальнений дос­від викладання у вищих навчальних закладів України таких дисциплін, як «Цивільна оборона», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці». Визначальною рисою посібника є орієнтація авторів на вимоги Болонського процесу щодо структури, змісту і обсягу викладеного матеріалу.
Навчальний посібник, незважаючи на своє регіональне спрямування буде корисним широкому колу читачів – студентів вищих навчальних закладів, викладачів, школярів та учителів відповідних валеологічних дисциплін.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Частина 1. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій
Частина 2. Природні надзвичайні ситуації в україні та ді населення під час їх виникнення
Розділ 2.1. Геологічно небезпечні явища
Розділ 2.2. Метеорологічно небезпечні явища
Розділ 2.3. Гідрологічно небезпечні явища
Розділ 2.4. Природні пожежі
Частина 3. Техногенні небезпеки
Розділ 3.1. Радіаційні небезпеки
Розділ 3.2. Хімічні небезпеки
Розділ 3.3. Транспортні небезпеки
Розділ 3.4. Пожежо- та вибухонебезпечні об’єкти на виробництві та у побуті