.

Р. В. Коляда,  Я. С. Пушак,  І.О. Мельник

Навчальний посібник  – Львів. – 228 с.

ISBN 978-966-2025-91-0

Гриф надано Міністерством освіти та науки України .)

Cтислий зміст
Розділ 1. Елементи лінійної алгебри
Розділ 2. Елементи векторної алгебри
Розділ 3. Аналітична геометрія на площині
Розділ 4. Аналітична геометрія  в просторі
Розділ 5. Вступ до математичного аналізу
Розділ 6. Похідна функції
Розділ 7. Застосування похідної функції
Розділ 8. Диференційне числення функ-цій багатьох змінних
Розділ 9. Невизначений інтеграл
Розділ 10. Визначений інтеграл
Розділ 11. Звичайні диференціальні рівняння
Розділ 12. Ряди
Розділ 13. Кратні інтеграли
Розділ 14. Потрійний інтеграл
Розділ 15. Криволінійні інтеграли